Teenused - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgia-Brüssel: Institutsioonilise teabevahetuse ürituste korraldamisega seotud teenuste osutamine, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Postiaadress: rue de la Loi 56
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Anna Stolarska
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Hankijaprofiili aadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (eu-LISA)
Postiaadress: Rävala 4
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 10143
Riik: Eesti
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Nõukogu peasekretariaat
Postiaadress: rue de la Loi 175
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1048
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa välisteenistus
Postiaadress: rond point Schuman 9A
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1046
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
Postiaadress: rue Belliard 99
Linn: Brussels
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Teadusuuringute Rakendusamet (REA)
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Andmekaitseinspektor
Postiaadress: rue Wiertz 60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1047
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna 2. ühisettevõte (ühisettevõte FCH 2)
Postiaadress: avenue de la Toison d'Or 56–60
Linn: Brussels
NUTS kood: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Sihtnumber: 1060
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://fch.europa.eu
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1, avenue du Président Robert Schuman
Linn: Strasbourg Cedex
NUTS kood: FR FRANCE
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet
Postiaadress: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Linn: Saint-Josse-ten-Noode
NUTS kood: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Sihtnumber: 1210
Riik: Belgia
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://erc.europa.eu/
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Ravimiamet
Postiaadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Linn: London
NUTS kood: UKI LONDON
Sihtnumber: E14 5EU
Riik: Ühendkuningriik
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA)
Postiaadress: 103 rue de Grenelle
Linn: Paris Cedex 07
NUTS kood: FR FRANCE
Sihtnumber: 75345
Riik: Prantsusmaa
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Teave ühishanke kohta
Leping hõlmab ühishanget
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Institutsioonilise teabevahetuse ürituste korraldamisega seotud teenuste pakkumine, PO/2016-05/A2

Viitenumber: PO/2016-05/A2.
II.1.2)CPV põhikood
79950000 Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Töövõtja peab vastutama hankija nimel ürituste korraldamisega seotud kõikvõimalike teenuste osutamise ja seonduvate toodete tarnimise eest. Üritused toimuvad nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool Euroopa Liitu mitmes erinevas võimalikus vormis, sealhulgas järgmistes vormides (loetelu ei ole ammendav): kodanike dialoogid, suuremad konverentsid, osalemine rahvusvahelistel üritustel, messidel ja näitustel või virtuaalsed üritused.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
79951000 Seminaride organiseerimisteenused
79992000 Vastuvõtuteenused
79956000 Messide ja näituste organiseerimisteenused
79952000 Ürituste korraldamisega seotud teenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

üle maailma.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Vt pakkumise iseloomustust.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: jah
Uuenduste kirjeldus:

Vt lepingut.

II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

Pakkujatel palutakse kontrollida.

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

vt punktis I.3 nimetatud internetiaadressi.

III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused
III.2)Lepingu tingimused
III.2.2)Lepingu täitmise tingimused:

Vt punktis I.3 nimetatud internetiaadressi.

III.2.3)Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta
Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 31/05/2016
Kohalik aeg: 17:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Bulgaaria keel, Tšehhi keel, Taani keel, Saksa keel, Kreeka keel, Inglise keel, Hispaania keel, Eesti keel, Soome keel, Prantsuse keel, Iiri keel, Horvaadi keel, Ungari keel, Itaalia keel, Leedu keel, Läti keel, Malta keel, Hollandi keel, Poola keel, Portugali keel, Rumeenia keel, Slovaki keel, Sloveenia keel, Rootsi keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 6 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 08/06/2016
Kohalik aeg: 15:00
Pakkumuste avamise koht:

Euroopa Komisjon, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGIA. Kohtumispaik vestibüülis (registreerumine on vajalik).

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:

2 isikut pakkumise kohta. Saatke nimed punktis I.1 nimetatud e-posti aadressil.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:

Menetluse käigus võidakse anda lisateavet, seepärast kontrollige regulaarselt veebisaiti https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Ombudsman
Postiaadress: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Linn: Strasbourg
Sihtnumber: 67001
Riik: Prantsusmaa
Internetiaadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
01/04/2016