Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgija-Bruselj: Zagotavljanje storitev, povezanih z organiziranjem korporativnih komunikacijskih dogodkov, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Poštni naslov: rue de la Loi 56
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Anna Stolarska
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Internetni naslov profila kupca: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)
Poštni naslov: Rävala 4
Kraj: Tallinn
Šifra NUTS: EE EESTI
Poštna številka: 10143
Država: Estonija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Generalni sekretariat Sveta
Poštni naslov: rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska služba za zunanje delovanje (ESZD)
Poštni naslov: rond point Schuman 9A
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1046
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski ekonomsko-socialni odbor
Poštni naslov: rue Belliard 99
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1040
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za raziskave (REA)
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)
Poštni naslov: rue Wiertz 60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1047
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Skupno podjetje za gorivne celice in vodik 2 (Skupno podjetje za GCV 2)
Poštni naslov: avenue de la Toison d'Or 56–60
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1060
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://fch.europa.eu
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1, avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg Cedex
Šifra NUTS: FR FRANCE
Poštna številka: 67001
Država: Francija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta
Poštni naslov: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Kraj: Saint-Josse-ten-Noode
Šifra NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Poštna številka: 1210
Država: Belgija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://erc.europa.eu/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za zdravila
Poštni naslov: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Kraj: London
Šifra NUTS: UKI LONDON
Poštna številka: E14 5EU
Država: Združeno kraljestvo
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA)
Poštni naslov: 103 rue de Grenelle
Kraj: Paris Cedex 07
Šifra NUTS: FR FRANCE
Poštna številka: 75345
Država: Francija
E-naslov: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev, povezanih z organiziranjem korporativnih komunikacijskih dogodkov, PO/2016-05/A2

Referenčna številka dokumenta: PO/2016-05/A2.
II.1.2)Glavna koda CPV
79950000 Storitve organiziranja razstav, sejmov in kongresov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Izvajalec bo odgovoren za zagotavljanje celotnega razpona storitev in sorodnih izdelkov, povezanih z organiziranjem dogodkov v imenu naročnika. Dogodki bodo potekali v Evropski uniji in izven nje, in sicer v različnih oblikah, ki vključujejo, vendar niso omejene na naslednje: dialog državljanov, velike konference, sodelovanje na mednarodnih dogodkih, sejmih in razstavah ali virtualni dogodki.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79951000 Storitve organiziranja seminarjev
79992000 Storitve sprejemov
79956000 Storitve organiziranja sejmov in razstav
79952000 Storitve, povezane z dogodki
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Po vsem svetu.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte pogodbo.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Ponudniki naj jih preverjajo.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 31/05/2016
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/06/2016
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGIJA. Mesto srečanja bo v preddverju (potrebna je registracija).

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

2 osebi na ponudnika. Prosimo, pošljite imena na naslov e-pošte iz oddelka I.1).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Prosimo, redno preverjajte spletno stran: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433 saj so lahko med postopkom objavljene dodatne informacije.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67001
Država: Francija
Internetni naslov: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavi navedenega skrajnega roka niti ne postavi novega skrajnega roka za vložitev pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/04/2016