Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 124991-2016

13/04/2016    S72

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av tjänster med anknytning till anordnande av kommunikationsevenemang för företag, PO/2016-05/A2

2016/S 072-124991

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Postadress: rue de la Loi 56
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Anna Stolarska
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Upphandlarprofil: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)
Postadress: Rävala 4
Ort: Tallinn
Nuts-kod: EE EESTI
Postnummer: 10143
Land: Estland
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eulisa.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Rådets generalsekretariat
Postadress: rue de la Loi 175
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska utrikestjänsten (European External Action Service – EEAS)
Postadress: rond point Schuman 9A
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1046
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Postadress: rue Belliard 99
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1040
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för forskning (REA)
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/rea/index_en.htm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)
Postadress: rue Wiertz 60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1047
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas 2 (gemensamma företaget FCH 2)
Postadress: avenue de la Toison d'Or 56–60
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1060
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://fch.europa.eu
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1, avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg Cedex
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Genomförandeorganet för Europeiska forskningsrådet
Postadress: Covent Garden, place Charles Rogier 16
Ort: Saint-Josse-ten-Noode
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1210
Land: Belgien
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://erc.europa.eu/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska läkemedelsmyndigheten
Postadress: 30 Churchill Place, Canary Wharf
Ort: London
Nuts-kod: UKI LONDON
Postnummer: E14 5EU
Land: Förenade kungariket
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ema.europa.eu/ema/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma)
Postadress: 103 rue de Grenelle
Ort: Paris Cedex 07
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 75345
Land: Frankrike
E-post: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.esma.europa.eu/
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster med anknytning till anordnande av kommunikationsevenemang för företag, PO/2016-05/A2

Referensnummer: PO/2016-05/A2.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79950000 Tjänster för organisering av utställningar, mässor och kongresser
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdragstagaren ska ansvara för att tillhandahålla en full uppsättning tjänster och tillhörande produkter med anknytning till anordnande av evenemang på uppdrag av den upphandlande myndigheten. Evenemangen kommer att äga rum i och utanför Europeiska unionen och kan vara utformade på olika sätt, inbegripet men inte begränsat till följande: medborgardialoger, större konferenser, deltagande i internationella evenemang, mässor och utställningar, eller virtuella evenemang.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79951000 Organisering av seminarier
79992000 Receptionstjänster
79956000 Anordnande av mässor och utställningar
79952000 Evenemang
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00 Not specified
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Globalt.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se förfrågningsunderlaget.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 30 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Se kontraktet.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Anbudsgivare uppmanas att kontrollera detta.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 31/05/2016
Lokal tid: 17:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 08/06/2016
Lokal tid: 15:00
Plats:

Europeiska kommissionen, Directorate-General for Communication, Unit A2, rue de la Loi 56, Brussels, BELGIEN. Mötesplats i foajén (registrering krävs).

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

2 personer per anbud. Skicka namnen till den e-postadress som anges i punkt I.1.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Kontrollera regelbundet webbplatsen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1433 eftersom ytterligare information kan tillhandahållas under förfarandet.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1, avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Internetadress: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna sista dag skjuts upp eller till att en ny sista dag för överprövning bestäms.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
01/04/2016