Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 125183-2018

22/03/2018    S57

Luksemburg-Luxembourg: Javni razpis št. Chafea/2017/Health/01 o razsežnosti EU za preprečevanje škode zaradi uživanja alkohola, spremljanje standardizirane evropske raziskave o alkoholu (SEAS) ter podporo državam članicam

2018/S 057-125183

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea), Health and Food Safety Unit, ki deluje na podlagi pooblastila Komisije
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Georgios Margetidis
E-naslov: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Telefon: +352 4301-37228
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3335
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni razpis št. Chafea/2017/Health/01 o razsežnosti EU za preprečevanje škode zaradi uživanja alkohola, spremljanje standardizirane evropske raziskave o alkoholu (SEAS) ter podporo državam članicam

Referenčna številka dokumenta: Chafea/2017/Health/01
II.1.2)Glavna koda CPV
73110000 Raziskovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Da bi zmanjšali škodo zaradi uživanja alkohola v EU, je treba agenciji Chafea zagotoviti redne storitve, ki bodo podprle ukrepe držav članic EU na tem področju. Te storitve zajemajo spremljanje standardizirane evropske raziskave o alkoholu (Standardised European Alcohol Survey – SEAS) v letih 2018/2019, podporo pri krepitvi zmogljivosti držav članic na področju alkoholne politike ter pripravo na pilotno izvajanje kratkih intervencij za preprečevanje škodljive rabe alkohola.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta: Uredba (EU) št. 282/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.2014 o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 25/05/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 15 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 30/05/2018
Lokalni čas: 09:30
Kraj:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, 1882 Luxembourg

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Pri odpiranju ponudb sta lahko navzoča največ 2 zastopnika na ponudnika. Ponudnik mora iz organizacijskih in varnostnih razlogov vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico, da zavrne dostop do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/03/2018