Storitve - 125336-2022

Submission deadline has been amended by:  479733-2022
09/03/2022    S48

Slovenija-Maribor: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

2022/S 048-125336

Obvestilo o natečaju

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Nacionalna identifikacijska številka: 6489087000
Poštni naslov: Prvomajska ulica 1
Kraj: Maribor
Šifra NUTS: SI0 Slovenija
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/437727/A_natecajni_pogoji.zip
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Šifra NUTS: SI Slovenija
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: ZBORNICA ZA ARHITEKTURO IN PROSTOR SLOVENIJE
Nacionalna identifikacijska številka: 1913433000
Poštni naslov: Vegova ulica 8
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
E-naslov: natecaji@zaps.si
Šifra NUTS: SI Slovenija
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.zaps.si
I.4)Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Javni natečaj za NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO MARIBOR

Referenčna številka dokumenta: 05-NAT220120
II.1.2)Glavna koda CPV
71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000 Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
II.2.4)Opis javnega naročila:

PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA OBJEKT:

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

MARIBOR

II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko: da
Navedite stroko:

Skladno z natečajni pogoji.

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7)Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9)Merila za ocenjevanje projektov:

Skladno z natečajni pogoji.

IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 09/06/2022
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenščina
IV.3)Nagrade in žirija
IV.3.1)Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad:

1. nagrada 8.500 EUR

2. nagrada 6.800 EUR

3. nagrada 5.100 EUR

tri priznanja po 2.550 EUR

Skupni znesek nagradnega sklada je: 28.050 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2)Podatki o izplačilih za vse udeležence:

10 odškodnin po 800 EUR

Skupni znesek odškodninskega sklada je: 8.000 EUR

V primeru, da bo podeljenih več kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža.

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.3)Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: da
IV.3.4)Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: da
IV.3.5)Imena izbranih članov žirije:
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik): MARKO MAVER, PhD (Združeno Kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske)
Članica (naročnik): JASMINA ČERNIVEC, mag. zdr. nege
Članica (naročnik): JOŽICA CURK, univ. dipl. inž. arh.
Namestnik članov (MZ, naročnik): JURE DOLINAR, univ. dipl. inž. stroj.
Namestnica članov (naročnik): MATEJA PILKO, univ. dipl. ekon.
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): GREGOR TRPLAN, univ. dipl. inž. arh.
Član (ZAPS): DAVID MIŠIČ, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica članov (ZAPS): ANA KREČ, mag. inž. arh.
Poročevalka A: MATEJA KATRAŠNIK, univ. dipl. inž. arh.
Izvedenska skupina za program NLZOH: dr. ANDREJ GOLLE, dr. med., spec. klin. mikrob.
Izvedenska skupina za program NLZOH: mag. TJAŠA ŽOHAR ČRETNIK, dr. med., spec.
Izvedenska skupina za program NLZOH: DAMJANA LESKOŠEK, univ. dipl. ekon.
Izvedenska skupina za program NLZOH: KATJA ZELENIK, dr. vet. med.
Izvedenec za trajnostno zasnovo: dr. SAŠO MEDVED, univ. dipl. inž. stroj.
Izvedenec za strojne instalacije: MITJA LENASSI, univ. dipl. inž. str.
Skrbnica natečaja: SANDRA BANFI ŠKRBEC, univ. dipl. inž. arh.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Celotno natečajna dokumentacija je objavljena: https://zaps.si/aktualno/natecaji/v-teku/

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije (reference) 1.stopnja torek 29. 3. 2022 do 16.00 ure

Objava rezultatov 1. stopnje in vabilo v 2. stopnjo najkasneje 7. 4. 2022

Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 21. 4. 2022 ob 14.00

Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 9. 5. 2022

Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 13. 5. 2022

Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 1. 6. 2022

Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 3. 6. 2022

Oddaja natečajno ponudbene dokumentacije 2.stopnja četrtek 9. 6. 2022 do 16:00 ure

Odločitev o izidu natečaja z zaključnim poročilom predvidoma 6. 7. 2022

Razstava natečajnih elaboratov predvidoma julij/ september 2022

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.06.2022 23:59:00

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL
Poštni naslov: Slovenska cesta 54
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: 1000
Država: Slovenija
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
Poštni naslov: Prvomajska ulica 1
Kraj: Maribor
Poštna številka: 2000
Država: Slovenija
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
04/03/2022