Bunuri - 125351-2017

04/04/2017    S66    - - Bunuri - Anunţ periodic de intenţie(PIN) fără anunţ de participare - Nu se aplică 

România-Ploiesti: Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule

2017/S 066-125351

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Transport Calatori Express SA Ploiesti
Str. Gageni nr. 88
În atenția: Costin Pirvu
100137 Ploiesti
România
Telefon: +40 244543751
E-mail: achizitii@ratph.ro
Fax: +40 244513228

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ratph.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Furnizare piese de schimb pentru troleibuze Neoplan.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare piese de schimb pentru troleibuze Neoplan.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34300000, 31610000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.4.2017
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 639 733 și 1 641 021 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Conform documentatiei de atribuire.
II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Furnizare piese de schimb pentru autobuze MAN SL 222/223, NL 212/213.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare piese de schimb pentru autobuze MAN SL 222/223, NL 212/213.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34300000, 31610000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 1.2.2018
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 728 788 și 1 335 740 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Conform documentatiei de atribuire.
II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Furnizare piese de schimb pentru autobuze BMC 215 SCB.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare piese de schimb pentru autobuze BMC 215 SCB.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34300000, 31610000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 5.1.2018
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 421 302 și 822 220 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Conform documentatiei de atribuire.
II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Furnizare piese de schimb pentru autobuze ISUZU.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare piese de schimb pentru autobuze ISUZU.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34300000, 31610000

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 14.4.2017
Durata în luni: 2 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 222 832 și 350 667 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Conform documentatiei de atribuire.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Oferta cea mai scăzută 2 012 655 și oferta cea mai ridicată 4 149 648 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
30.3.2017