Szolgáltatások - 125457-2019

18/03/2019    S54

Magyarország-Budapest: Szakmai továbbképzési szolgáltatások

2019/S 054-125457

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_30367872
Postai cím: Határőr utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hideg Edina
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Telefon: +36 13742670
Fax: +36 13742617

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tortenelem.info.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közalapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása

Hivatkozási szám: EKR000571742018
II.1.2)Fő CPV-kód
80530000 Szakmai továbbképzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás nyújtása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása legalább 5000 (azaz ötezer) fő részére

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
55110000 Szállodai szállásszolgáltatás
55120000 Szállodai találkozókkal és konferenciákkal kapcsolatos szolgáltatások
55300000 Éttermi és felszolgálási szolgáltatások
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, továbbá Magyarország területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása legalább 5 000 (azaz ötezer) fő részére, melynek keretében a nyertes ajánlattevő feladata:

1. az akkreditált továbbképzések előkészítése, megszervezése és lebonyolítása;

2. filmkészítés: négy (4) mintaóra filmen történő elkészítése, valamint egy (1) db, a program egészét bemutató werkfilm elkészítése

3. a továbbképzéshez kapcsolódó képzési helyszín, szállás és étkezés valamint technikai és oktatási kellékek és kiegészítő szolgáltatások biztosítása.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

1. Ár szempont:

1.1: Képzési szolgáltatások (HUF/fő/képzés) S. szám: 30;

1.2: Filmkészítés (HUF) S. szám: 10;

1.3: Továbbképzéshez kapcsolódó képzési helyszín, szállás biztosítása (HUF/fő/képzés) S. szám: 10

1.4: Továbbképzéshez kapcsolódó étkezés biztosítása (HUF/fő/képzés) S. szám: 10

2: Minőségi szempont: Szakmai ajánlat, S. szám: 40

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 169-385584
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_44300915
Postai cím: Váci út 86/b. II. em. 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@prekog.hu
Telefon: +36 305673368
Fax: +36 1/7873441
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés értéke tekintetében keretösszeg került meghatározásra. Nyertes ajánlattevő ajánlata az alábbi:

Ár szempont:

1.1: Képzési szolgáltatások (HUF/fő/képzés): 112 000 HUF/fő/képzés

1.2: Filmkészítés (HUF): 39 500 HUF

1.3: Továbbképzéshez kapcsolódó képzési helyszín, szállás biztosítása (HUF/fő/képzés): 33 000 HUF/fő/képzés

1.4: Továbbképzéshez kapcsolódó étkezés biztosítása (HUF/fő/képzés): 30 000 HUF/fő/képzés

Ajánlattevők neve, címe és adószáma:

Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 1133 Budapest, Váci út 86/B. 2. em. 8–9., adószáma: 13625043-2-41

Nyertes ajánlattevő, neve, címe és adószáma: Prekog Alfa Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, címe: 1133 Budapest, Váci út 86/B. 2. em. 8–9., adószáma: 13625043-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3) bekezdés szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/03/2019