Dostawy - 125737-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
NDNr dokumentu125737-2017
PDData publikacji05/04/2017
OJDz.U. S67
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiZakład Ubezpieczeń Społecznych
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/04/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania
72514200 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych
OCPierwotny kod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72260000 - Usługi w zakresie oprogramowania
72263000 - Usługi wdrażania oprogramowania
72514200 - Usługi rozbudowy systemów komputerowych
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)www.zus.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE