We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 125840-2021

12/03/2021    S50

Lithuania-Trakai: Street-lighting maintenance services

2021/S 050-125840

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Trakų rajono savivaldybės administracija
National registration number: 181626536
Postal address: Vytauto g. 33
Town: Trakai
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: LT-21106
Country: Lithuania
Contact person: Aušra Večerinskienė
E-mail: ausra.vecerinskiene@trakai.lt
Telephone: +370 52858320
Fax: +370 52853140
Internet address(es):
Main address: http://www.trakai.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7038
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

Reference number: 458053
II.1.2)Main CPV code
50232100 Street-lighting maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Privataus subjekto atranka skelbiamų derybų būdu. Projektu „Trakų rajono savivaldybėje esančių gatvių apšvietimo atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją šviestuvus ir (arba) atramas, įdiegti apšvietimo adaptyvaus valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
31520000 Lamps and light fittings
50232100 Street-lighting maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Lentvario seniūnija, Trakų rajonas.

II.2.4)Description of the procurement:

Privataus subjekto atranka skelbiamų derybų būdu. Projektu „Trakų rajono savivaldybėje esančių gatvių apšvietimo atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos“ siekiama padidinti gatvių apšvietimo viešosios paslaugos Lentvario mieste kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą. Šiuo tikslu yra numatoma atnaujinti Lentvario miesto gatvių apšvietimo taškų tinklą: pakeisti neefektyviai elektros energiją šviestuvus ir (arba) atramas, įdiegti apšvietimo adaptyvaus valdymo sistemą, užtikrinti tinkamą gatvių apšvietimą pagal standarto LST EN 13201-2:2016 „Kelių apšvietimas. 2 dalis. Eksploatacinių charakteristikų reikalavimai“ reikalavimus bei vykdyti atnaujintos gatvių apšvietimo sistemos eksploataciją. Projektas vykdomas energetikos bei miesto infrastruktūros srityse pagal Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 152 str. 3 d.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Techninis / Weighting: 50
Price - Weighting: 50
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projekto identifikacijos duomenys: valdžios subjektui UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra 2018 m. gruodžio 18 d. raštu Nr. 2018 I-26-373 suteikė sąlyginį įsipareigojimą dėl garantijos išdavimo, kuriuo remiantis projektui gali būti suteikiama garantija iki 1 634 354,40 EUR ir 80 proc. nuo skolinto kapitalo tinkamų išlaidų projektui sumos.

II.2.14)Additional information

Kartu su skelbiamų derybų metu pateiktu galutiniu pasiūlymu dalyvis turės pateikti galutinio pasiūlymo užtikrinimą – 12 000,00 EUR (be PVM) sumai. Galutinis pasiūlymas gali būti užtikrinamas laidavimu arba garantija. Suteikti garantiją (laidavimą) gali kredito įstaiga, draudimo bendrovė arba kitas turintis teisę verstis šia veikla juridinis asmuo.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2019/S 206-502273
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Lentvario miesto gatvių apšvietimo sistemos atnaujinimo ir eksploatavimo paslaugos viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Postal address: Gedimino pr. 40
Town: Vilnius
Postal code: LT-01501
Country: Lithuania
Telephone: +370 52688037
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Ginčai nagrinėjami Įstatymo VII skyriuje nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/03/2021