Tjenesteydelser - 125844-2019

19/03/2019    S55    Agenturer - Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Belgien-Bruxelles: Design og gennemførelse af rammerne for udvikling af en blå økonomi

2019/S 055-125844

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postadresse: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
By: Brussels
NUTS-kode: BE10
Postnummer: B–1049
Land: Belgien
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Design og gennemførelse af rammerne for udvikling af en blå økonomi

Sagsnr.: EASME/2019/OP/0008
II.1.2)Hoved-CPV-kode
73210000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

EASME iværksætter dette udbud i 2 partier vedrørende undersøgelser af:

1) ikkebæredygtig finansiering i den blå økonomi: hvor kommer pengene fra? — værdi 275 000 EUR

2) bæredygtighedskriterier for den blå økonomi — værdi 275 000 EUR.

De 2 undersøgelser ligger under rammerne for de internationale aftaler fra 2015: Parisaftalen om klimaændringer og de Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling. I henhold til de forpligtelser, der blev indgået under disse aftaler, bestræber EU sig på at støtte et kapitalskift til finansiering af overgangen til en økonomi, der er mere kulstoffattig, mere ressourceeffektiv og bæredygtig.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 550 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ikkebæredygtig finansiering i den blå økonomi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger.

Alle møder vil blive afholdt i EASME eller i Europa-Kommissionens lokaler i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1: »Ikkebæredygtig finansiering i den blå økonomi: hvor kommer pengene fra?«

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 275 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2017) 8146 final af 8.12.2017 om vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2018 og finansieringsafgørelsen vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Bæredygtighedskriterier for den blå økonomi

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79000000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE
Hovedudførelsessted:

Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger.

Alle møder vil blive afholdt i EASME eller i Europa-Kommissionens lokaler i Bruxelles.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2: »Bæredygtighedskriterier for den blå økonomi«

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 275 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 8
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Kommissionens gennemførelsesafgørelse C(2017) 8146 final af 8.12.2017 om vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2018 og finansieringsafgørelsen vedrørende gennemførelsen af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 26/04/2019
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/04/2019
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder (EASME) Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16 Room: COV2 10/191 (25P) 1049 Brussels — BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2019