Szolgáltatások - 125844-2019

19/03/2019    S55    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Kék gazdaság fejlesztésére irányuló keret megtervezése és végrehajtása

2019/S 055-125844

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Postai cím: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10
Postai irányítószám: B–1049
Ország: Belgium
E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kék gazdaság fejlesztésére irányuló keret megtervezése és végrehajtása

Hivatkozási szám: EASME/2019/OP/0008
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az EASME a pályázati felhívást két tételre osztva hirdeti meg, a következőket célzó tanulmányokra vonatkozóan:

1) Nem fenntartható pénzügy a kék gazdaságban: honnan származik a pénz? – értéke: 275 000 EUR;

2) A kék gazdaságra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok – értéke: 275 000 EUR.

A 2 tanulmány a 2015. évi nemzetközi megállapodásokkal összefüggésben készül: az éghajlatvédelmet szolgáló Párizsi Megállapodással és az Egyesült Nemzetek 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendjével. Az e megállapodások értelmében tett kötelezettségvállalásokkal összhangban az Európai Unió erőfeszítéseket tesz az alacsony szénkibocsátású, erőforrás-hatékonyabb és fenntarthatóbb gazdaságra történő átállás finanszírozására irányuló tőkebeli változás támogatására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 550 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 2
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Nem fenntartható pénzügy a kék gazdaságban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok végrehajtására a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyszínen kerül sor.

A találkozókat az EASME helyszínén vagy az Európai Bizottság brüsszeli helyszínén tartják.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. tétel: „Nem fenntartható pénzügy a kék gazdaságban: honnan származik a pénz?”

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 275 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A 8.12.2017 keltezésű C(2017) 8146 bizottsági végrehajtási határozat a 2018. évi munkaprogram elfogadásáról és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap megvalósítására vonatkozó finanszírozási határozatról.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A kék gazdaságra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79000000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatok végrehajtására a nyertes ajánlattevő által kijelölt helyszínen kerül sor.

A találkozókat az EASME helyszínén vagy az Európai Bizottság brüsszeli helyszínén tartják.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. tétel: „A kék gazdaságra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok“

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 275 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A 8.12.2017 keltezésű C(2017) 8146 bizottsági végrehajtási határozat a 2018. évi munkaprogram elfogadásáról és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap megvalósítására vonatkozó finanszírozási határozatról.

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentumok szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentumok szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/04/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 29/04/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

KKv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME), Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16 Room: COV2 10/191 (25P) 1049 Brussels — BELGIUM

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 4303-1

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3. szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/03/2019