Servizzi - 125844-2019

19/03/2019    S55

il-Belġju-Brussell: Disinn u Implimentazzjoni ta' Qafas ta' Żvilupp ta' Ekonomija Blu

2019/S 055-125844

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji, EASME.A.3.1 — Integrated maritime policy
Indirizz postali: Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Kodiċi postali: B–1049
Pajjiż: Il-Belġju
Posta elettronika: easme-procurement@ec.europa.eu

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://ec.europa.eu/easme/

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu b'mod elettroniku permezz ta': https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4611
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Disinn u Implimentazzjoni ta' Qafas ta' Żvilupp ta' Ekonomija Blu

Numru ta' referenza: EASME/2019/OP/0008
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
73210000 Servizzi ta' konsulenza dwar ir-riċerka
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASME qed tniedi din is-sejħa għall-offerti f'żewġ lottijiet, għal studji dwar:

1) Il-finanzi mhux sostenibbli fl-ekonomija blu: minn fejn jiġu l-flus? – valur ta' 275 000 EUR;

2) Il-kriterji ta' sostenibbiltà għall-ekonomija blu: valur ta' 275 000 EUR.

Iż-2 studji jaqgħu fil-kuntest tal-ftehimiet internazzjonali tal-2015: il-Ftehim ta' Pariġi dwar il-Klima u l-Aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti. Bi qbil mal-impenji magħmula taħt dawn il-ftehimiet, l-Unjoni Ewropea qed tagħmel sforzi biex tappoġġja bidla fil-kapital għall-iffinanzjar tat-tranżizzjoni lejn Ekonomija b'livell baxx ta' karbonju, iktar effiċjenti fir-riżorsi u sostenibbli.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 550 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: iva
L-offerti jistgħu jintbagħtu għal l-ogħla għadd ta' lottijiet: 2
L-ogħla għadd ta' lottijiet li jista' jingħata lil kuntrattur wieħed: 2
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Finanzi Mhux Sostenibbli fl-Ekonomija Blu

Nru tal-lott: 1
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur.

Kwalunkwe laqgħat se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

L-1 lott: "Il-finanzi mhux sostenibbli fl-ekonomija blu: Minn fejn jiġu l-flus?"

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 275 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 8
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2017) 8146 finali tat-08.12.2017 li tikkonċerna l-adozzjoni tal-Programm tax-Xogħol għall-2018 u d-deċiżjoni tal-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:

Il-Kriterji ta' Sostenibbiltà għall-Ekonomija Blu

Nru tal-lott: 2
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
79000000 Servizzi ta' negozju: Liġi, kummerċjalizzazzjoni, konsulenza, reklutaġġ, stampar u sigurtà
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Ix-xogħlijiet se jitwettqu fil-bini indikat mill-kuntrattur.

Kwalunkwe laqgħat se jsiru fil-bini tal-EASME jew tal-Kummissjoni Ewropea fi Brussell.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

It-2 Lott: "Il-kriterji ta' sostenibbiltà għall-Ekonomija Blu"

II.2.5)Kriterji tal-għoti
Il-prezz mhuwiex il-kriterju waħdani għall-għoti u l-kriterji kollha huma msemmija biss fid-dokumenti tal-ksib
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 275 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 8
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: iva
Identifikazzjoni tal proġett:

Id-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2017) 8146 finali tat-08.12.2017 li tikkonċerna l-adozzjoni tal-Programm tax-Xogħol għall-2018 u d-deċiżjoni tal-iffinanzjar għall-implimentazzjoni tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd.

II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kriterji tal-għażla:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 26/04/2019
Ħin lokali: 16:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Bulgaru, Ċek, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Ingliż, Spanjol, Eston, Finlandiż, Franċiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Litwan, Latvjan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Svediż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 29/04/2019
Ħin lokali: 11:00
Post:

L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Intrapriżi Żgħar u Medji (EASME) Covent Garden 2, Place Charles Rogier 16 Room: COV2 10/191 (25P) 1049 Brussels — IL-BELĠJU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
Se jintużaw pagamenti elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:
VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Telefown: +352 4303-1

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3.

VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
12/03/2019