S radosťou oznamujeme, že nová verzia portálu TED bude spustená 29. 1. 2024 (orientačný dátum, čaká sa na jeho potvrdenie) Chcete zistiť, aké sú jeho nové funkcie, zlepšenia a dosah na používateľov? Prečítajte si náš článok a zistite viac o najdôležitejších zmenách a nových funkciách.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Služby - 125899-2021

TINázovSlovensko-Bratislava: Softvérové podporné služby
NDČíslo zverejnenia oznámenia125899-2021
PDDátum uverejnenia12/03/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka50
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoMinisterstvo financií Slovenskej republiky (00151742)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho1 - Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný08/03/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia7 - Oznámenia o zadaní zákazky
RPNariadenie5 - Európska únia s účasťou krajín GPA
TYTyp ponuky9 - Nehodiace sa
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)48000000 - Softvérové balíky a informačné systémy
72267100 - Údržba programového vybavenia (softvér) informačných technológií
72222300 - Služby informačných technológií
72261000 - Softvérové podporné služby
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)http://www.finance.gov.sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ