Lieferungen - 126055-2020

16/03/2020    S53

Sverige-Göteborg: Informationssystem och servrar

2020/S 053-126055

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2020/S 039-091711)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göteborgs Stad Inköp och upphandling
Nationellt registreringsnummer: 212000-1355
Postadress: Box 1111
Ort: Göteborg
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 405 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Slavko Blazevic
E-post: slavko.blazevic@ink.goteborg.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.goteborg.se/upphandling

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Datacenter

Referensnummer: 278/19
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
48800000 Informationssystem och servrar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar datacenter till Göteborgs Stad och övriga myndigheter i upphandlingen.

— Servrar

— Datalagring

— Nätverksutrustning

— Service och support

— Produktnära tjänster.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/03/2020
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 039-091711

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 25/03/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 01/04/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 26/03/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 02/04/2020
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: