Varer - 126162-2019

19/03/2019    S55    Varer - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: Målere

2019/S 055-126162

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune - Økonomiforvaltningen
By: København
NUTS-kode: DK
Land: Danmark
Kontaktperson: Sophie Sehat
E-mail: dd6x@kk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/101829614.aspx

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedr. målestationer i Københavns Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38550000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Københavns Kommune ønsker at invitere markedet til markedsdialog.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71351611
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune ønsker at invitere markedet til dialog om målestationer til brug for måling af luftemissioner. Markedsdialogen kan lægge grund til et evt. udbud.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
30/05/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/03/2019