Usługi - 126242-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
NDNr dokumentu126242-2017
PDData publikacji05/04/2017
OJDz.U. S67
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMinisterstwo Sprawiedliwości
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72200000 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72220000 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72221000 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
79100000 - Usługi prawnicze
79131000 - Usługi w zakresie dokumentów
OCPierwotny kod CPV72000000 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
72200000 - Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania
72220000 - Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne
72221000 - Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej
72224000 - Usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem
79100000 - Usługi prawnicze
79131000 - Usługi w zakresie dokumentów
RCKod NUTSPL127
IAAdres internetowy (URL)www.ms.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE