Usługi - 126246-2017

TITytułPolska-Warszawa: Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
NDNr dokumentu126246-2017
PDData publikacji05/04/2017
OJDz.U. S67
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiMinisterstwo Sprawiedliwości
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Nie dotyczy
CYKrajPL
AARodzaj instytucji1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAEU Institution-
DSDokument wysłany03/04/2017
NCZamówienie4 - Usługi
PRProcedura9 - Nie dotyczy
TDDokument0 - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
PCKod CPV71356300 - Usługi wsparcia technicznego
72230000 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
OCPierwotny kod CPV71356300 - Usługi wsparcia technicznego
72230000 - Usługi w zakresie rozbudowy oprogramowania
RCKod NUTSPL127
IAAdres internetowy (URL)www.ms.gov.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE