Urakat - 126444-2022

11/03/2022    S50

Suomi-Rovaniemi: Talonrakentaminen

2022/S 050-126444

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0819616-7
Postiosoite: Ounasrinteentie 22
Postitoimipaikka: Rovaniemi
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Postinumero: 96400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Sanna-Kaisa Kaikkonen
Sähköpostiosoite: sanna-kaisa.kaikkonen@lshp.fi
Puhelin: +358 408691894
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lshp.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Lapin keskussairaalan laajennus / Verso -hankkeen rakennusurakka projektinjohtourakkana

Viitenumero: HANK 154/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45210000 Talonrakentaminen
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tavoitehinnalla. Verso- hanke on uudisrakennushanke.

Verso hankkeessa rakennetaan seuraavat tilat:

- Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikat

- Kliinisen neurofysiologian tilat

- Kahvila

- Psykoosipoliklinikka

- Psykiatrian hallinnon tilat

- Lastensairauksien poliklinikka

- Lasten päivystys-

2 kpl S1 luokan väestönsuojia ja tarvittavat talotekniset tilat.

Lisäksi Verso -hankkeessa rakennetaan uusi pääsisäänkäynti ja sisäkatu, joka yhdistää aikaisemmin 1-vaiheessa toteutetun kuuman sairaalaan, kantasairaalan ja psykiatrisen osastosairaalan.

Verso -hanke liittyy kiinteästi kantasairaalan pohjoispuolen julkisivuun ja sisältää vaativia purku- ja suojaustöitä liitosalueella, liitosalueen kantasairaalan puoleisissa tiloissa ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Hankintamenettelyn alustava aikataulu on seuraava:

- hankintailmoituksen julkaisu 11.10.2021

- osallistumishakemusten jättäminen 4.11.2021

- neuvottelukutsu ja alustava TP neuvotteluun valituille 9.11.2021

- Alustavan tarjouksen jättäminen 4.12.2021

- Neuvottelut 13.12. - 17.12.2021

- Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu 20.12.2021

- Lopulliset tarjoukset 24.1.2021

- Hankintapäätös 02/2022

- Urakkasopimus 02/2022

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
45000000 Rakennustyöt
45215000 Terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä polttohautaamiseen liittyvien rakennusten sekä yleisten käymälöiden rakentamistyöt
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1D7 Lappi
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rovaniemi, Ounasrinteentie 22

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena Lapin keskussairaalan laajennushankkeeseen kuuluvan Verso -hankkeen (II vaihe) rakennusurakka yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana. Hankinta on uudisrakennushanke.

Hankinnan perusteella valittava projektinjohtourakoitsija toimii hankkeen päätoteuttajana ja pääurakoitsijana.

Projektinjohtourakka sisältää kaikki rakennustekniset- ja purkutyöt sekä talotekniset urakat.

Tilaaja on laatinut hankkeeseen hankintamenettelyn liitteenä olevat suunnitelmat. Tällä hetkellä suunnittelu on yleissuunnitteluvaiheessa ja tarjouskilpailussa esitettävät suunnitelmat ovat alustavia yleissuunnitelmia, joita kehitetään Tilaajan toimesta hankintaprosessin aikana. Yleissuunnittelua jatketaan vielä PJU:n valinnan jälkeen, jolloin PJU:n on mahdollista osallistua yleissuunnitelmien kehittämiseen.

Seuraavat tilaajan erillishankinnat alistetaan pääurakkaan:

- KSL-laitteet

- AV-laitteet

- Hoitajakutsu/henkilöturvajärjestelmä

- Putkipostijärjestelmä

Lisäksi irtokalusteet on Tilaajan erillishankinta.

Hankkeen lämmin bruttoala on noin 6 550 m2. Lisäksi hanke sisältää kylmää bruttoalaa noin 880m2 ja kantasairaalaan nykytilan muutoksia noin 190m2.

Verso -hankkeen hyötyalat tukitiloineen jakaantuu pääosin seuraavasti:

* 0 - kerros:

- tekniikkatiloja noin 99m2

- VSS-tilat joissa toiminnallisia sos.tiloja n. 470m2

- yleistiloja n. 35m2

*1- kerros:

- lasten päivystyksen tiloja n. 145m2

- lasten somatiikan poliklinikkatiloja n. 550m2

- lasten psykiatrian poliklinikkatiloja n.190m2

- nuorisopsykiatrian poliklinikkatiloja n. 295m2

- tekniikkatiloja n. 60m2

- lasten - ja nuorten poliklinikan yhteistiloja n. 500m2

- lasten poli - ja päivystystiloja ja yhteiskäyttötiloja n. 195m2

- yleistiloja n. 405m2

*2- kerros:

- psykiatrian hallinto n. 110m2

- kliinisen neurofysiologian tiloja n. 370m2

- palvelu - ja liiketiloja n. 230m2

- psykoosipoliklinikan tiloja n. 1030m2

- tekniikkatiloja n.58m2

- sisäkatu ja yhteistiloja n. 1100m2

*3- kerros:

- tekniikkatiloja n. 553m2

- yhteistiloja n. 120m2

Hankkeen päätavoitteiksi on asetettu:

• Toimivat ja tehokkaat tilat, muuntojoustavuus

• Sisäkatuyhteys kantasairaalan kautta pysäköintitaloon, asiakasliikenteen ja logistiikan selkeys

• Kustannuspuitteen ja aikataulun pitävyys

• Terveellisyys ja turvallisuus, puhdas sisäilma

• Alueen identiteettiä vahvistava rakennus. Koreatasoinen kaupunkikuvallinen ratkaisu

Hankkeessa tulee huomioida, että rakennus liittyy olemassa olevaan sairaalan. Urakoitsijan tulee huomioida sairaalan toiminta ja sen tuomat riskit ja rajoitukset.

Urakka-aikataulu on seuraava:

• Rakentamisen valmistelu 08 / 2021- 02 / 2022

• Yleissuunnitelmat valmiit 04 / 2022

• Rakennuslupa hakemus 05 - 06 / 2022

• Toteutussuunnittelun käynnistyminen 06 - 07 / 2022

• Rakentamisen käynnistäminen 03 / 2023

• Vastaanottotarkastus 02 / 2025

• Käyttöönottovaihe 03 / 2025 alkaen

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 70
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 201-521001
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
07/03/2022