Építési beruházás - 126721-2022

11/03/2022    S50

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 050-126721

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2022/S 005-005413)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 14368572
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M0 autóút-5103j. összekötő út csp fejl. befejezése

Hivatkozási szám: EKR001729472021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés „Az M0 autóút és az 5103 j. összekötő út csomópont fejlesztésének befejezése” tárgyában (PST: A000.46.73)

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2022
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 005-005413

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/03/2022
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 24/03/2022
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 10/03/2022
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 24/03/2022
Helyi idő: 13:00
VII.2)További információk:

A 2. számú korrigendum a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontja alapján, az ajánlattételi határidő meghosszabbítását célozza, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, valamint, hogy ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatást nem tudta határidőben megadni