Építési beruházás - 126838-2022

11/03/2022    S50

Magyarország-Budapest: Közút építése

2022/S 050-126838

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 23028966444
Postai cím: Rumbach Sebestyén Utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murányi Réka
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telefon: +36 704433853
Fax: +36 307741001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

M3 metróvonal-Göncz Árpád aluljáró felújítása

Hivatkozási szám: EKR000394222021
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

M3 metróvonal - Göncz Árpád aluljáró felújítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233120 Közút építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület Váci út - Róbert Károly körút csomópont

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

- Az M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése projekt megvalósítása,

- Üzemeltetői- közműkezelői- tulajdonosi hozzájárulások, lejáró engedélyek megújítása,

- Organizációs és vagyonvédelmi intézkedések,

- közműkiváltás, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.

Kivitelezési munkák főbb mennyiségei:

Gyalogos közforgalom számára megnyitott alapterület (utasforgalmi terület): 3 042 m2

Kőlap padlóburkolatok 2 350m2, kő- és csempe falburkolat 1 600 m2, klímaberendezések 5 csoport. Utastéri lámpatestek vezetékezéssel 458 db IP65, térfigyelő kamerák 33 db.

Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése: aszfalt burkolatok 3 000 m2, taktilis burkolatok 96 m2, burkolati jelek festése: 78 m2.

Elvégzendő kivitelezési feladatok:

Megújul és akadálymentes elérést biztosít az aluljáró a felszín és a metró peronok között.

A Göncz Árpád városközpontnál található aluljáró az M3 metróvonal mentén létesített aluljárórendszerek között az egyik legkomplexebb rendszer, mind szerkezeti megoldásait, mind az utasforgalmi terek összetettségét tekintve.

Megújul az aluljáró burkolata, mind járófelület, mind az oldalfalak szintjén. Az új burkolatok elkészítése előtt korszerűsödik az elektromos hálózat, a víziközmű rendszer. A modern aluljáró világítás mellett új térfigyelő- és tűzjelző rendszer épül ki. Egységes arculatú, árusításhoz megfelelő alapterületű üzlethelyiségek kialakítása megtörténik. Az utasforgalmi terek építészeti megújításra kerülnek (burkolatok, világítás, utastájékoztatás). Világosabb és biztonságosabb közlekedő terek alakulnak ki.

Az aluljárófelújítás keretében az aluljáró három lépcsőkijáratában egy-egy felvonó létesül.

Tárgyi projekt keretein kívül tervezetten a következő csatlakozó, más projektek keretében megvalósuló egyidejű kivitelezésekkel kell számolni:

- AGORA Projekt - DNY-i kijárat torkolat átépítése.

Építési- létesítési- bontási engedélyek:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/107/00020-21/2017. számú a meglévő M3 metróvonal - Árpád híd metrómegállóhoz kapcsolódó gyalogos aluljáró átalakítására, és felújítására, valamint abban 3 db új gépészeti felvonó berendezés létesítésére vonatkozó építési engedélye.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály BF/UO/NS/A/887/9/2016. számú Új gyalogátkelő helyek kijelölő határozata.

Az itt felsorolt engedélyekben foglaltakat az ajánlatadás során figyelembe kell venni.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban kerül kifejtésre.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 235-615546

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése - Vállalkozási szerződés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
25/11/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 973 025 115.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződésmódosítás dátuma: 2022.03.02.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint. A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje tekintetében a Kbt. 148. § (3)-(5) bekezdések az irányadók.

VI.3. További információk pont folytatása:

17. Nyertes ajánlattevő köteles - legkésőbb a szerződéskötés időpontjára - felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, amennyiben nem rendelkezik egy a megkötésre kerülő szerződés szerinti valamennyi feladatára kiterjedő minimum 100 000 000,- Ft/kár, valamint 300 000 000,- Ft/év összegű teljes körű építés-szerelési biztosítással (CAR), melynek ki kell terjednie minden olyan kár, veszteség megtérítésére, amely a Vállalkozó tevékenysége során Megrendelőnél, vagy harmadik személynél keletkezhet, amelyről szóló kötvényt szerződés kötéskor be kell nyújtani. A felelősségbiztosítást szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi elismerésétől - Teljesítésigazolás kiállítása - számított 60 napig fenn kell tartani. AT-nek az aj-ban nyilatkozni szükséges, hogy nyertesség esetén rendelkezni fog felelősségbiztosítási szerződéssel.

18. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárást a Kbt.53§ (6) bek. alapján indítja meg. Ajánlatkérő tulajdonosa az eljárás fedezetét biztosító Megvalósítási Megállapodás forrásbiztosítása érdekében támogatásra irányuló igényt fog benyújtani Magyar Köztársaság Kormánya felé. A Támogatói Okirat alapján megkötendő Megvalósítási Megállapodás hatályba lépésének elmaradását, illetve az igényeltnél kisebb összegű támogatás megítélését az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli eseménynek tekinti, amelyre a szerződés megkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat. Erre tekintettel a vállalkozási szerződés tervezete speciális hatályba léptető rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján. Amennyiben a jelen eljárás teljes fedezetének biztosításához szükséges, hatályos Megvalósítási Megállapodás nem áll rendelkezésre az építési engedély lejáratát (2022. június 3.) megelőző 60. napig és így a Szerződés nem lép hatályba, úgy a Szerződés - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - megszűnik.

19. Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

20. Jelen felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei az irányadóak.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45231400 Erősáramú vezeték építése
45233120 Közút építése
45316200 Jelzőberendezések szerelése
45316212 Forgalomirányító lámpa szerelése
45316213 Forgalomirányító berendezések szerelése
65000000 Közművek, közhasznú szolgáltatások
71500000 Kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület Váci út - Róbert Károly körút csomópont

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő főbb feladatai:

- Az M3 metróvonal Göncz Árpád városközpont metróállomáshoz kapcsolódó gyalogos aluljáró felújítása és felszíni akadálymentesítés kivitelezése projekt megvalósítása,

- Üzemeltetői- közműkezelői- tulajdonosi hozzájárulások, lejáró engedélyek megújítása,

- Organizációs és vagyonvédelmi intézkedések,

- közműkiváltás, útépítés, forgalomtechnika, közvilágítás, vízgépészet, födémszigetelés, aluljáró burkolatfelújítási munkák, épületgépészet, épületelektromosság, térfigyelő és tűzvédelmi jelző.

Kivitelezési munkák főbb mennyiségei:

Gyalogos közforgalom számára megnyitott alapterület (utasforgalmi terület): 3 042 m2

Kőlap padlóburkolatok 2 350m2, kő- és csempe falburkolat 1 600 m2, klímaberendezések 5 csoport. Utastéri lámpatestek vezetékezéssel 458 db IP65, térfigyelő kamerák 33 db.

Akadálymentes gyalogátkelőhelyek létesítése: aszfalt burkolatok 3 000 m2, taktilis burkolatok 96 m2, burkolati jelek festése: 78 m2.

Elvégzendő kivitelezési feladatok:

Megújul és akadálymentes elérést biztosít az aluljáró a felszín és a metró peronok között.

A Göncz Árpád városközpontnál található aluljáró az M3 metróvonal mentén létesített aluljárórendszerek között az egyik legkomplexebb rendszer, mind szerkezeti megoldásait, mind az utasforgalmi terek összetettségét tekintve.

Megújul az aluljáró burkolata, mind járófelület, mind az oldalfalak szintjén. Az új burkolatok elkészítése előtt korszerűsödik az elektromos hálózat, a víziközmű rendszer. A modern aluljáró világítás mellett új térfigyelő- és tűzjelző rendszer épül ki. Egységes arculatú, árusításhoz megfelelő alapterületű üzlethelyiségek kialakítása megtörténik. Az utasforgalmi terek építészeti megújításra kerülnek (burkolatok, világítás, utastájékoztatás). Világosabb és biztonságosabb közlekedő terek alakulnak ki.

Az aluljárófelújítás keretében az aluljáró három lépcsőkijáratában egy-egy felvonó létesül.

Tárgyi projekt keretein kívül tervezetten a következő csatlakozó, más projektek keretében megvalósuló egyidejű kivitelezésekkel kell számolni:

- AGORA Projekt - DNY-i kijárat torkolat átépítése.

Építési- létesítési- bontási engedélyek:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/107/00020-21/2017. számú a meglévő M3 metróvonal - Árpád híd metrómegállóhoz kapcsolódó gyalogos aluljáró átalakítására, és felújítására, valamint abban 3 db új gépészeti felvonó berendezés létesítésére vonatkozó építési engedélye.

Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály BF/UO/NS/A/887/9/2016. számú Új gyalogátkelő helyek kijelölő határozata.

Az itt felsorolt engedélyekben foglaltakat az ajánlatadás során figyelembe kell venni.

Részletesen a Közbeszerzési Dokumentáció (továbbiakban: KD) mellékletét képező műszaki leírásban kerül kifejtésre.

Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 540
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 973 025 115.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: STRABAG Generálépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 25873982443
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 137_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím: http://www.strabag.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

2.1. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 18./ Záró rendelkezések fejezet 18.1. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„18.1. A Szerződés a Felek általi cégszerű aláírásának napján érvényesen létrejön azzal, hogy a jelen Szerződés hatálybalépése a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felfüggesztő feltételhez kötött. A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy amennyiben a Felhívás VI.3) További információk vonatkozó pontjában foglaltak szerint a jelen Szerződés megkötésének időpontjában még nem rendelkezik a Vállalkozói díj teljesítéséhez szükséges forrással, úgy a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Munkák megvalósítására, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás a vonatkozó, megvalósítási megállapodás (a továbbiakban: „Megvalósítási Megállapodás”) által biztosításra kerüljön a Megrendelő számára.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint Megrendelő tulajdonosa jelen Szerződés fedezetének biztosítása végett intézkedik a szükséges forrás megszerzésével kapcsolatban, amely rendelkezésre állása esetén Budapest Főváros Önkormányzata és a Megrendelő Megvalósítási Megállapodást kötnek jelen Szerződés forrásának biztosítására.

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Közbeszerzési eljárás teljes fedezetét biztosító Megvalósítási Megállapodás aláírásra kerül, úgy azt úgy tekintik, hogy a jelen Szerződés szerinti Munkák megvalósítására, illetve a jelen Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítésére szükséges forrás Megrendelő rendelkezésére áll. A Munkák fedezetéhez szükséges forrás rendelkezésre állásáról a Megrendelő a Megvalósítási Megállapodás mindkét Fél általi aláírását követő kettő (2) munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót.”

2.2. Felek megállapodnak, hogy a Szerződés 18./ Záró rendelkezések fejezet 18.2. pontját az alábbiak szerint módosítják.

„18.2. Amennyiben a Munkák teljes fedezete nem áll rendelkezésre - azaz a Megvalósítási Megállapodás nem kerül megkötésre, vagy az az által biztosított forrás nem nyújt teljes mértékben fedezetet a Közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő Szerződés alapján kivitelezendő Munkák elvégzésére - a Munka vonatkozásában kiadott építési engedély lejáratát - azaz 2022. június 3. napját - megelőző hatvanadik (60.) naptári napig - és ezáltal a Szerződés nem lép hatályba, abban az esetben - a Felek eltérő megállapodásának hiányában - a Szerződés megszűnik. Ebben az esetben a Felek a lehetetlenülés jogkövetkezményeit alkalmazzák azzal, hogy a Szerződés ezen okból történő megszűnése miatt a Felek egymással szemben semmiféle jogcímen nem támaszthatnak igényt.”

2.3. A Szerződés 1. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Felek a Szerződés hatályba lépésére vonatkozó rendelkezéseit módosítani kívánják a feltételes közbeszerzési eljárás fedezetének a Megrendelő tulajdonosa, a Budapest Főváros Önkormányzata által, a szükséges forrás megszerzésére irányuló intézkedésének a rögzítésével, amely módosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.

Felek jogi megítélése szerint a módosítás indoka alátámasztja az 1. sz. Módosítás Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti megalapozottságát és jogszerűségét az alábbiak szerint:

Az 1. sz. Módosítás nem lényeges módosítás, mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg:

- nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;

- a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; vagy

- a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 973 025 115.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 973 025 115.00 HUF