Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 126887-2022

11/03/2022    S50

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2022/S 050-126887

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről c. projekt tervezési és kivitelezési feladatai

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről c. projekt tervezési és kivitelezési feladatai

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tata és Komárom települések közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Az ÉDV Zrt. regionális vízellátó rendszeréhez kapcsolódóan Tata és Komárom települések között egy olyan nagy kapacitású regionális ivóvíz távvezeték kiépítése szükséges, melyen keresztül Tata és Tatabánya karszt-vízbázisaiból naponta 10 000 m3 ivóvíz juttatható el a komáromi ivóvízellátó rendszerbe.

A feladat részét képezi a tervezett távvezeték és a tatai Fényes-1. jelű karsztkút közötti bekötő vezeték kiépítése is, melynek szükséges kapacitása 4 000 m3/d. Fentieken túlmenően Szőny belterületén (a szőnyi víztorony és a Dózsa Gy. u. között) lévő mintegy 2,0 km hosszúságú DN300 mm méretű gerincvezeték átépítése is a szállítókapacitásának növelése érdekében.

A Tata-Komárom regionális távvezeték megvalósításra javasolt nyomvonal: a Bánhidai úttól kiinduló távvezeték Tata belterületét kikerülve a város D-i, NY-i és É-i részén halad, majd a Látóhegytől kezdődően a 8138 sz. utat követve, Naszály belterületén is áthaladva, Almásfüzitő és az 1 sz. főút érintésével, K-i irányból éri el Szőny belterületét. A használaton kívüli szőnyi víztorony melletti területen kialakított nyomásfokozótól a regionális távvezeték Szőny belterületén a meglévő DN300 mm gerincvezetéket kiváltva halad a Dózsa Gy./Mátra u. keresztezésében lévő végpontig, ahol a Komáromi víztornyot tápláló DN400 mm gerincvezetékhez csatlakozik.

A regionális távvezeték tervezett nyomvonalán kb. 50 db út, vasút és vízfolyás keresztezéssel kell kalkulálni.

A projektben tervezett ivóvíz vezetékek:

- DN 200 GÖV 1190,8 fm,

- DN400 KPE PE 100 PN10 1730 fm,

- DN 400 GÖV 21785,9 fm,

Továbbá Komáromban szükséges egy új, 1500 m3-es víztorony tervezése és építése.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 201-521416

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

Komáromi Ipari Park víziközmű-hálózat fejlesztése érdekében szükséges intézkedésekről c. projekt tervezési és kivitelezési feladatai

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/07/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: 0311/5 hrsz
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 915 900 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés időtartama naptári napban értendő.

A Szerződés finanszírozása a 1050/2020 (II.18.) Korm.határozat és módosításai alapján történik.

A szerződésmódosítás aláírásának dátuma 2022.02.24., a szerződésmódosítás hatálybalépésének dátuma az a nap, amikor a Kbt. 37. § (1) bek. j) pontja szerint közzétett szerződés módosításáról szóló tájékoztató hirdetményt a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 187. § (2) bek. f) pontja szerint ellenőrzi és a Közbeszerzési értesítőben közzéteszi.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

Tata és Komárom települések közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ÉDV Zrt. regionális vízellátó rendszeréhez kapcsolódóan Tata és Komárom települések között egy olyan nagy kapacitású regionális ivóvíz távvezeték kiépítése szükséges, melyen keresztül Tata és Tatabánya karszt-vízbázisaiból naponta 10 000 m3 ivóvíz juttatható el a komáromi ivóvízellátó rendszerbe.

A feladat részét képezi a tervezett távvezeték és a tatai Fényes-1. jelű karsztkút közötti bekötő vezeték kiépítése is, melynek szükséges kapacitása 4 000 m3/d. Fentieken túlmenően Szőny belterületén (a szőnyi víztorony és a Dózsa Gy. u. között) lévő mintegy 2,0 km hosszúságú DN300 mm méretű gerincvezeték átépítése is a szállítókapacitásának növelése érdekében.

A Tata-Komárom regionális távvezeték megvalósításra javasolt nyomvonal: a Bánhidai úttól kiinduló távvezeték Tata belterületét kikerülve a város D-i, NY-i és É-i részén halad, majd a Látóhegytől kezdődően a 8138 sz. utat követve, Naszály belterületén is áthaladva, Almásfüzitő és az 1 sz. főút érintésével, K-i irányból éri el Szőny belterületét. A használaton kívüli szőnyi víztorony melletti területen kialakított nyomásfokozótól a regionális távvezeték Szőny belterületén a meglévő DN300 mm gerincvezetéket kiváltva halad a Dózsa Gy./Mátra u. keresztezésében lévő végpontig, ahol a Komáromi víztornyot tápláló DN400 mm gerincvezetékhez csatlakozik.

A regionális távvezeték tervezett nyomvonalán kb. 50 db út, vasút és vízfolyás keresztezéssel kell kalkulálni.

A projektben tervezett ivóvíz vezetékek:

- DN 200 GÖV 1190,8 fm,

- DN400 KPE PE 100 PN10 1730 fm,

- DN 400 GÖV 21785,9 fm,

Továbbá Komáromban szükséges egy új, 1500 m3-es víztorony tervezése és építése.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 5 887 690 420.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Zrt (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft. (M-E 2020 Konzorcium)
Postai cím: belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU12 Pest
Postai irányítószám: 2225
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Vállalkozó az indikatív tervek megvalósítására tett ajánlatot,melyben rögzítésre került a létesítendő távvezeték nyomvonala (8138sz. Tata-Almásfüzitő összekötő út 5,56-8,69km szakasza),ennek megfelelően elkészítette a Vízjogi Létesítési Engedély beadásához az Engedélyes terveket. Az indikatív tervek szerint Naszály község belterületén is áthalad a távvezeték, a projekt előkészítési szakaszában a hozzájárulás a Megrendelő (Komárom Város Önkorm) és az Üzemeltető (Északdunántúli Vízmű Zrt) részéről megtörtént, azonban a Vízjogi létesítési engedély kérelem beadásához nélkülözhetetlen az érintett szakhatóságok, vmint a projekt megvalósításával érintett Önkormányzatok hozzájáruló nyilatkozata.

Naszály Község polgármestere 2021.03.01-jén kelt levelében jelezte Komárom Város polgármesterének, hogy a Tata-Komárom ivóvíz távvezeték Naszály község belterületén tervezett (Naszály főútvonalán áthaladó) nyomvonalának megvalósításához nem járul hozzá. A tervdokumentáció áttekintése után a Magyar Közút NZrt a 2021.04.09-én kelt levelében foglaltak szerint szintén jelezte, hogy nem járult hozzá a tervezett belterületi nyomvonal megvalósításához.

Vállalkozó Naszály Község polgármestere és a Magyar Közút NZrt tájékoztatásaira figyelemmel akadályközlést nyújtott be,ill a módosított nyomvonalat tartalmazó Vízjogi Létesítési Engedélyezési tervek birtokában benyújtotta kidolgozott 1.sz. Változtatási Javaslatát. A Változtatási javaslatban szereplő műszaki tartalom változtatása szükséges és indokolt, mivel hozzájáruló nyilatkozatok nélkül a Vállalkozó nem kaphat Vízjogi Létesítési Engedélyt a 8138 sz. Tata-Almásfüzitő összekötő út az 5,56-8,69 km szakaszán építendő távvezetékre vonatkozóan és Vízjogi Létesítési Engedély hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg.

A Változtatási javaslatban bemutatott módosítás kis mértékben érinti a műszaki tartalmat. A Változtatási javaslatban bemutatásra kerülő műszaki megoldás egyenértékű műszaki tartalmat eredményez. A Változtatási Javaslatban szereplő műszaki tartalom megvalósítása a szerződésmódosítás hatályba lépésétől számított 1095 napot igényel.(Megjegyezzük, hogy az időtartam naptári napjainak száma nem változott, azonban a módosítás előtt a szerződés hatálybalépésének dátuma volt kezdő időpont, a módosítást követően pedig a szerződésmódosítás hatálybalépése az időtartam kezdete.)

A megvalósítani kívánt új nyomvonal a Szerződéses Árat az új nyomóvezeték hosszának csökkenése miatt 28 209 580 Ft összeggel csökkenti.

A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a módosítás eredményeként az ellenérték nem növekedett, hanem csökkent; a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és illeszkedik is annak jellegéhez. A műszaki tartalom változásával járó plusz feladatokkal a teljesítés időtartamának növekedése összefügg, azzal arányos. Tehát megállapítható, hogy a Kbt. 141. § (2) bekezdésének megfelel a szerződésmódosítás.

A Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban 2021.03.16.napjától a cégjegyzésre jogosult képviselő Görbedi László ügyvezető, majd 2021. október 1. napjától a Kbt. 139. § (1)bekezdés b)pontjában foglaltaknak megfelelő átalakulása okán az alábbi adatok változtak:

A cég elnevezése:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A cég rövidített elnevezése:Mészáros és Mészáros Zrt

A cég székhelye:8086 Felcsút, Fő utca 65.

A képviseletre jogosult:Görbedi László vezérigazgató

Felek a Vállalkozó adataiban bekövetkezett változását ennek megfelelően jelen szerz.mód.ban foglaltak szerint módosítják.

A Vállalkozó adatainak bekövetkezett változások alapján a Szerződést a Felek a Kbt. 141. § (6)bek. alapján módosítják a módosítás 2.5. pontban megjelölt adat tekintetében. A nyertes AT szerződő fél személyének változása a Kbt. 139. § (1)bekezdés b)pontjában foglaltaknak minden tekintetben megfelel. A módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem tekinthető lényegesnek, annak megfelel.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A módosításra a Kbt. 141. § (2) és (6) bekezdései alapján került sor, azonban a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása szerint ezen pont kitöltése nem mellőzhető.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 915 900 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 5 887 690 420.00 HUF