Usługi - 127147-2020

16/03/2020    S53    Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Gdańsk: Usługi publicznego transportu kolejowego

2020/S 053-127147

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Pomorskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 191674836
Adres pocztowy: ul. Okopowa 21/27
Miejscowość: Gdańsk
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-810
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jakub Cichosz
E-mail: kolej@pomorskie.eu
Tel.: +48 583268614

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.pomorskie.eu

I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące świadczenia usług publicznych na kolejowe przewozy pasażerskie na liniach leżących na terenie województwa pomorskiego. Część D

Numer referencyjny: DIF-TK.8060.10.2020
II.1.2)Główny kod CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu kolejowego
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
60210000 Usługi publicznego transportu kolejowego
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo Pomorskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Linie komunikacyjne:

Szkieletowe:

RPK-07 Gdynia/Tczew – Starogard Gdański – Chojnice,

Dowozowe:

RPK-13 (Grudziądz-) Gardeja – Kwidzyn – Malbork/ Gdynia,

RPK-14 Chojnice – Człuchów – Czarne - (Szczecinek),

RPK-16 (Szczecinek) – Miastko – Korzybie – Słupsk,

RPK-17 Chojnice – Lipusz – Kościerzyna,

RPK-20 Chojnice – Bukowo Człuchowskie (–Piła),

Uzupełniająca:

RPK-21 Gdynia Gł./Lębork – Łeba.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 13/12/2020
Okres w miesiącach: 36

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień w zakresie transportu kolejowego (art. 5 ust. 6 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Modyfikacja wstępnego ogłoszenia 2018/S 234-534910 zmienionego sprostowaniem z dnia 30 maja 2019 roku.

Przewidywana data rozpoczęcia zamówienia: listopad 2020 roku.

Tryb zamówienia art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/03/2020