Palvelut - 127246-2019

19/03/2019    S55    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Turku: Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut

2019/S 055-127246

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Turun kaupunki
0204819-8
PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 55 K, 2. krs.)
Turku
20101
Suomi
Yhteyshenkilö: Pekka Lång
Puhelin: +358 406350534
Sähköpostiosoite: pekka.lang@turku.fi
NUTS-koodi: FI1C1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/hankinnat

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/turku
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=220702&tpk=40035b9f-fcad-4bc5-af3b-5d234dbce93e
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Toiminnanohjauksen strateginen erityisasiantuntija

Viitenumero: 1423-2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79400000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tarjouksia Turun kaupungin käyttöön hankittavasta toiminnanohjauksen strategista erityisasiantuntijaa ajalle 1.4.2019 (tavoite)–31.3.2021, minkä jälkeen sopimusta voidaan tilaajan päätöksellä jatkaa alkuperäisin ehdoin enintään kahdella (2) vuodella ajalle 1.4.2021–31.3.2023. Turun kaupungin eri toimialat tilaavat palveluja omien tarpeidensa mukaan.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 370 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Turun kaupunki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Turun kaupungissa on käynnistynyt SAP S/4 Hana -projekti. Tähän tarvitaan erityisosaamista, jossa huomioidaan SAPin uudet mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen kuntapuolella. Vanhasta toimintamallista pyritään eroon. Kehityskohteena on kaupunkikonsernin (kaupunki, toimialueet, tytäryhtiöt) laajuisesti ulkoinen ja sisäinen laskenta, hankinta ja ostotoimi, ostolaskujen sähköinen käsittely, varastonhallinta, myyntilaskutus, investointien hallinta, budjetointi ja seuranta, raportointi ja analytiikka, henkilöstö-, tuote-, toimittaja- ja asiakastietojen hallinta, kehityskeskustelujen ja osaamisen kehittämisen hallinta ja käyttövaltuushallinta sekä kaikki em. toiminnallisuuksiin liittyvät liittymät operatiivisiin järjestelmiin oheisjärjestelmät mukaan lukien. Käyttäjämäärä kyseisillä toiminnoilla on n. 15 000.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/04/2019
päättymispäivä: 31/03/2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

1.4.2021–31.3.2023.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 22/04/2019
Paikallinen aika: 11:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 22/04/2019
Paikallinen aika: 12:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/03/2019