Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Tjenesteydelser - 127376-2020

17/03/2020    S54

Polen-Warszawa: Rammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)

2020/S 054-127376

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 032-074107)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frontex — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
CVR-nummer: 140232006
Postadresse: Plac Europejski 6
By: Warsaw
NUTS-kode: PL911 Miasto Warszawa
Postnummer: 00-844
Land: Polen
Kontaktperson: Frontex Procurement Team
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://frontex.europa.eu/
Internetadresse for køberprofilen: https://frontex.europa.eu/

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale vedrørende udvikling af IKT-softwareløsning til EBCG-teammedlemmers adgang til Schengeninformationssystemet (A2SISII)

Sagsnr.: FRONTEX/RP/1485/2019
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Det overordnede formål med rammeaftalen er at levere en effektiv IKT-løsning (dvs. A2SISII-systemet), der vil gøre det muligt for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings teams at oprette adgang til Schengeninformationssystemet på linje med gældende forordninger (f.eks. forordningerne (EU) 2018/1725, 2018/1861, 2019/1896). Kontraktens genstand er udvikling af en IKT-softwareløsning, der gør det muligt for EBCG's teams at oprette adgang til Schengeninformationssystemet — herefter defineret som A2SISII-systemet, inklusive leverancerne knyttet til systemets design, udvikling, implementering samt undervisning af brugere (interne og eksterne) og administratorer. Rammeaftalen, der indgås i forbindelse med denne udbudsprocedure, vedrører endvidere levering af produkter og tjenesteydelser til support og vedligeholdelse af A2SISII-systemet og gennemførelse af ændringer i dets funktioner og den underliggende tekniske infrastruktur som reaktion på ændrede retlige, politiske, organisatoriske eller tekniske miljøer.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 032-074107

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 23/03/2020
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 31/03/2020
Tidspunkt: 14:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: