Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Bunuri - 127376-2021

15/03/2021    S51

Belgia-Bruxelles: Achiziționare de echipamente de rețea, de telecomunicații și pentru videoconferințe și servicii conexe (Natacha IV)

2021/S 051-127376

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 025-057352)

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, DIGIT — Informatics, DIGIT.A.3 — ICT Procurement and Contracts
Adresă: 15 07/P001, rue Montoyer 15
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: A se vedea lista entităților participante din caietul de sarcini al licitației
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziționare de echipamente de rețea, de telecomunicații și pentru videoconferințe și servicii conexe (Natacha IV)

Număr de referinţă: DIGIT/2021/OP/0004
II.1.2)Cod CPV principal
32420000 Echipament de reţea
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achiziționare de soluții de rețea, de securitate de rețea, de telecomunicații audio și video, precum și prestare de servicii de întreținere, de abonamente și alte servicii conexe relevante.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 025-057352

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen-limită de primire a ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 18/03/2021
Ora locală: 16:00
A se citi:
Data: 25/03/2021
Ora locală: 16:00
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 19/03/2021
Ora locală: 14:00
A se citi:
Data: 26/03/2021
Ora locală: 14:00
VII.2)Alte informații suplimentare: