Usluge - 127377-2020

17/03/2020    S54    Agencije - Usluge - Dodatni podaci - Otvoreni postupak 

Grčka-Maroussi: Usluge podrške u vezi s okvirom za kibersigurnosnu certifikaciju u EU-u

2020/S 054-127377

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 027-060351)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Agencija Europske unije za kibersigurnost
Poštanska adresa: 1 Vasilissis Sofias Street
Mjesto: Maroussi
NUTS kod: EL
Poštanski broj: 15124
Država: Grčka
Osoba za kontakt: Procurement Officer
E-pošta: procurement@enisa.europa.eu
Telefon: +30 2814409711

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: https://www.enisa.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge podrške u vezi s okvirom za kibersigurnosnu certifikaciju u EU-u

Referentni broj: ENISA F-COD-20-T02
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73000000
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Zatraženim uslugama obuhvaćene su aktivnosti ENISA-e u području izrade programa kibersigurnosne certifikacije.

Primjeri uključuju sljedeće:

• rješavanje pitanja internog tržišta kao i međunarodnih aspekata koji se tiču tržišnih, organizacijskih, tehničkih i pravnih aspekata,

• analiza tržišnih sektora koji će vjerojatno imati koristi od kibersigurnosne certifikacije, uključujući:

— tržišne zahtjeve za certifikacijskim programima od korisnika, gledište pružatelja usluga i tehnologije,

— ključne čimbenike za osiguranje prihvaćanje tržišta i nediskriminatoran pristup tržištu,

— postojeće nacionalne programe, njihov položaj na tržištu te potencijalna područja za poboljšanje,

— potencijalne sinergije s certifikacijskim programima sukladnim s CSA-om za ostale tržišne sektore,

• tržišne studije o početku kibersigurnosnih certifikacijskih programa,

• istraživanje i dokumentacija tržišnih aspekata certificiranja,

• podrška pripremi i provedbi procjena rizika specifičnih za sektor.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/03/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 027-060351

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 13/03/2020
Lokalno vrijeme: 18:00
Glasi:
Datum: 30/03/2020
Lokalno vrijeme: 18:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 18/03/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
Glasi:
Datum: 31/03/2020
Lokalno vrijeme: 11:30
VII.2)Ostali dodatni podaci: