Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 127384-2020

17/03/2020    S54

Luxembourg-Luxembourg: EIB - Støtte til skovbrugsfond for fremtidig udvikling, uddannelse og kapacitetsudvikling, overvågning og rapportering, undersøgelse om hjortebestand og anden støtte under faciliteten til finansiering af naturkapital

2020/S 054-127384

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 027-060368)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Investeringsbank
Postadresse: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU000 Luxembourg
Postnummer: L-2950
Land: Luxembourg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Støtte til skovbrugsfond for fremtidig udvikling, uddannelse og kapacitetsudvikling, overvågning og rapportering, undersøgelse om hjortebestand og anden støtte under faciliteten til finansiering af naturkapital

Sagsnr.: AA-001188-001 (TA2018230 IE NCF)
II.1.2)Hoved-CPV-kode
77231000 Administration af skovbrug
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Overdragelseskontraktens hovedformål er fremme af den aktive forvaltning af private skove og videreudvikling af forvaltning af skovbrug med permanent dække som et alternativ til renafdriftssystemet i Irland. Opgaven består i støtte og kapacitetsopbygning til en skovbrugsfond, der sigter mod opkøb af 4 000 ha kommerciel nåletræsskov i Irland og forvaltning af samme i henhold til principper om permanent dække, der forbedrer biodiversitets- og økosystemsfunktionerne. Hvor det er muligt, vil fonden ligeledes udføre skovplantning på ny jord.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/03/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 027-060368

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 23:59
Læses:
Dato: 03/04/2020
Tidspunkt: 23:59
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: