Teenused - 127384-2020

17/03/2020    S54

Luksemburg-Luxembourg: EIP - Metsafondi toetus torutranspordi väljaehitamise, koolituse ja suutlikkuse suurendamise, seire ja aruandluse, hirvede esinemistiheduse uuringu ja muude teenuste osutamise jaoks looduskapitali rahastamisvahendi raames (NCFF)

2020/S 054-127384

Parandus

Teade muudatuste või lisateabe kohta

Teenused

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 2020/S 027-060368)

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Investeerimispank
Postiaadress: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg
Sihtnumber: L-2950
Riik: Luksemburg
E-post: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Metsafondi toetus torutranspordi väljaehitamise, koolituse ja suutlikkuse suurendamise, seire ja aruandluse, hirvede esinemistiheduse uuringu ja muude teenuste osutamise jaoks looduskapitali rahastamisvahendi raames (NCFF)

Viitenumber: AA-001188-001 (TA2018230 IE NCF)
II.1.2)CPV põhikood
77231000 Metsade planeerimisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Kõnealuse korralduslepingu üldeesmärk on edendada erametsade tegusat juhtimist ja püsimetsanduse (Continuous Cover Forestry (CCF)) juhtimise mitmekülgsemat arengut alternatiivina taasistutusega lageraiesüsteemile (clear-fell system) Iirimaal. Lepingujärgse ülesande kaudu toetatakse ja suurendatakse metsafondi suutlikkust, mis on seadnud eesmärgiks omandada 4 000 ha äriotstarbelist okaspuumetsa Iirimaal ja hallata seda järgides bioloogilist mitmekesisust täiustavaid ja ökosüsteemi toimimist parendavaid CCFi põhimõtteid. Metsafond viib läbi ka uue maaala metsastamist, seal kus see on võimalik.

VI osa: Lisateave

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
12/03/2020
VI.6)Algse teate viide
Teate number ELTs: 2020/S 027-060368

VII osa: Muudatused

VII.1)Muudetav või lisatav teave
VII.1.2)Algses teates parandatav tekst
Osa nr hanketeates : IV.2.2)
Koht, kus teksti tuleb muuta: Pakkumuste või osalemistaotluste kättesaamise tähtaeg
Enne:
Kuupäev: 18/03/2020
Kohalik aeg: 23:59
Uus versioon:
Kuupäev: 03/04/2020
Kohalik aeg: 23:59
VII.2)Muu lisateave: