Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Palvelut - 127384-2020

17/03/2020    S54

Luxemburg-Luxemburg: EIP - Metsätalousrahaston tukeminen luonnonvarapääomarahoitusvälineen (NCFF) avulla hankkeen valmistelun saattamiseksi alulle, koulutusta ja valmiuksien kehittämistä, valvontaa ja raportointia sekä jalohirvien tiheysselvitystä ja muita tuettavia hankkeita varten

2020/S 054-127384

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2020/S 027-060368)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan investointipankki
Postiosoite: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2950
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Metsätalousrahaston tukeminen luonnonvarapääomarahoitusvälineen (NCFF) avulla hankkeen valmistelun saattamiseksi alulle, koulutusta ja valmiuksien kehittämistä, valvontaa ja raportointia sekä jalohirvien tiheysselvitystä ja muita tuettavia hankkeita varten

Viitenumero: AA-001188-001 (TA2018230 IE NCF)
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
77231000 Metsätaloushallinto
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämän toimeksiantosopimuksen kokonaistavoitteena on edistää yksityismetsien aktiivista hoitoa sekä laajoja avohakkuita välttävän jatkuvan kasvatuksen (Continuous Cover Forestry – CCF) käyttöä vaihtoehtona Irlannissa käytössä oleville avohakkuille. Tämän toimeksiantosopimuksen tarkoituksena on tukea ja kehittää sellainen metsätalousrahasto, joka pyrkii hankkimaan 4 000 hehtaaria metsätalouskäytössä olevaa havumetsää Irlannista ja hoitamaan niitä jatkuvan kasvatuksen periaatteiden mukaisesti lisäämällä luonnon monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimivuutta. Rahaston tehtävänä on myös uusien maa-alueiden metsittäminen, missä se vain on mahdollista.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/03/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 027-060368

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: IV.2.2)
Muutettava kohta: Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Oikaistava tieto:
Päivämäärä: 18/03/2020
Paikallinen aika: 23:59
Oikaisu:
Päivämäärä: 03/04/2020
Paikallinen aika: 23:59
VII.2)Muut täydentävät tiedot: