Paslaugos - 127384-2020

17/03/2020    S54

Liuksemburgas-Liuksemburgas: EIB - Miškininkystės fondo parama projektų plėtrai, mokymams ir gebėjimų stiprinimui, stebėsenai ir ataskaitų teikimui, elnių tankio tyrimas ir kita parama pagal Gamtos turtų finansavimo priemonę

2020/S 054-127384

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2020/S 027-060368)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos investicijų bankas
Adresas: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: L-2950
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: eib-cpcm-procurement@eib.org
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Miškininkystės fondo parama projektų plėtrai, mokymams ir gebėjimų stiprinimui, stebėsenai ir ataskaitų teikimui, elnių tankio tyrimas ir kita parama pagal Gamtos turtų finansavimo priemonę

Nuorodos numeris: AA-001188-001 (TA2018230 IE NCF)
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
77231000 Miškininkystės vadybos paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Bendras šios užduoties sutarties tikslas – skatinti aktyvų privačių miškų valdymą ir plačiau vystyti nuolatinio padengimo miškais (Continuous Cover Forestry, CCF) valdymo metodą kaip alternatyvą miškų iškirtimo sistemai Airijoje. Pagal užduotį bus remiama ir sudaromi miškininkystės fondo pajėgumai, kuriais bus siekiama įsigyti 4 000 ha komercinių spygliuočių miškų Airijoje ir valdyti juos pagal CCF principus, gerinant biologinę įvairovę bei ekosistemų funkcijas. Kur įmanoma, fondas taip pat vykdys miško atsodinimo darbus naujose teritorijose.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
12/03/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2020/S 027-060368

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Pasiūlymų ar dalyvavimo paraiškų priėmimo terminas
Yra:
Data: 18/03/2020
Vietos laikas: 23:59
Turi būti:
Data: 03/04/2020
Vietos laikas: 23:59
VII.2)Kita papildoma informacija: