Bunuri - 127504-2017

05/04/2017    S67    - - Bunuri - Anunţ periodic de intenţie(PIN) fără anunţ de participare - Nu se aplică 

România-Braila: Autobuze cu podea joasă

2017/S 067-127504

Anunț orientativ periodic – utilități

Produse

Directiva 2004/17/CE
Prezentul anunț reprezintă o convocare la licitație: nu
Prezentul anunț vizează reducerea termenelor pentru primirea ofertelor: nu

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Braicar SA
B-dul Independentei nr. 10, bl.B2, parter
În atenția: Gabriel Plasoianu
810011 Braila
România
Telefon: +40 239614401
E-mail: braicarsa@yahoo.com
Fax: +40 239611395

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Denumirea atribuită contractului de entitatea contractantă:
Achizitie autobuze de medie si mica capacitate.
II.2)Tip de contract
Produse
II.3)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Achizitia a 16 autobuze transport urban de medie capacitate si a 4 autobuze transport urban de mica capacitate.
II.4)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34121400

II.5)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 5.4.2017
în zile: 60 (de la data atribuirii contractului)
II.6)Costul estimat și principalele condiții de finanțare
II.6.1)Costul inițial estimat
Valoarea estimată fără TVA: 8 300 000 RON
II.6.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Lot 1 :plata se va efectua in termen de 30 de zile pentru 10 autobuze si in termen de 60 de zile pentru 6 autobuze. Lot 2 :plata se va efectua in termen de 30 de zile pentru 3 autobuze si in termen de 60 de zile pentru 1 autobuze.
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Achizitia a 16 autobuze transport urban de medie capacitate si a 4 autobuze transport urban de mica capacitate.
Lot nr: 1 Denumire: Achizitie autobuze transport urban medie capacitate
1)Descriere succintă:
Achizitia a 16 autobuze transport urban de medie capacitate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34121400

3)Cantitate sau domeniu:
16 bucati.
Valoarea estimată fără TVA: 7 462 800 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 5.4.2017.
în zile: 60 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:
Lot nr: 2 Denumire: Achizitie autobuze transport urban mica capacitate
1)Descriere succintă:
Achizitia a 4 autobuze transport urban de mica capacitate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34121400

3)Cantitate sau domeniu:
4 bucati.
Valoarea estimată fără TVA: 837 200 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 5.4.2017.
în zile: 60 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Indeplinirea cerintelor de calificare conform art. 73, 177, 178, 180 din Legea 99/2016, a capacitatii tehnice prin prezentarea unei liste a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertei, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare prezentei achizitii a caror valoare cumulata a fost de minimum 7 400 000 RON lot 1 si 830 000 RON lot 2, fara TVA la nivelul a cel putin unul sau cel mult doua contracte, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Criteriul de atribuire va fi „cel mai bun raport calitate/pret” avand urmatoarele criterii si justificarea ponderii acestora:
Pretul total al ofertei cu o pondere de 70 % din totalul punctajului.
Impactul operational energetic conform OUG 40/2011 (consum carburant exprimat in l/100km conform test SORT 2) cu o pondere de 20 % din totalul punctajului.
Perioada de garantie a autobuzelor cu o pondere de 10 % din totalul punctajului.
VI.3)Valoarea totală estimată a contractului (contractelor) de furnizare de produse sau servicii
Valoare: 8 300 000 RON
Fără TVA
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
31.3.2017