Építési beruházás - 127656-2021

15/03/2021    S51

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 051-127656

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településenmegvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác települések közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépítése:

A szennyvíztisztító telep Vác város déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a Duna 1,677 +300 fkm szel vénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.

A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alapján az 1.számú táblázat sorolja fel.

1. táblázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600

Lakos egyenérték terhelés LE 101 350

A szennyvíztisztító telep várható terhe lését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.

2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138

Lakos egyenérték terhelés LE 130 8 33

Kommunális eredetű lakos egyenérték terhelés LE 110 000

A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Samsung gyár lekötött napi 4000 m3-es kontingense, a csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket tartalmazzák.

A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben kerültcsatolásra.

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a191/2009. (IX. 1 5.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai,gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabvány okban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP2.2.2.-15-2016-00051

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 225-467704

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
14/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz. 3753.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 5. számú szerződésmódosítás aláírásnak dátuma: 2021.3.3.

Jelen hirdetmény I.1. pontjában feltüntetendő további ajánlatkérő:

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvényt ársaság; Nemzeti azonosítószám: AK01805; Postai cím: 2600

Vác, Kodály Zoltán út 3.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/03/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233228 Útburkolat építése
45233223 Úttest újraburkolása
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Vác település közigazgatási területe

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nem módosult a II.2.4) ponthoz képest.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 14/11/2017
Befejezés: 27/07/2022
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 574 956 962.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Euro Aszfalt Kft.
Postai cím: belterület hrsz 3753
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Műszaki ellenőri szervezet és a FIDIC Mérnök a Vállalkozó által előkészített változtatási javaslatot és annak mellékleteit megvizsgálta és megállapította (1. sz. melléklet) (különösen), hogy:

a. az ok nem volt egyik szerződő fél által sem előre látható,

b. a javasolt módosítás nélkül a szerződés nem teljesíthető,

c. a benyújtott költségvetés a közbeszerzési eljárásban meghatározott egységárak alapján készült, és az elfogadható (nettó 135 156 962-Ft vonatkozásában)

d. a teljesítési határidő módosítása (mérnökhatározat szerint) arányos a felmerült pótmunkákkal.

A hatályos szerződés műszaki tartalma módosul a jelen szerződés 2. sz. melléklete szerint.

A költségvetés módosul a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerint.

A hatályos Szerződéses Megállapodás 3.2. pontjának rendelkezése az alábbiakra változik:

„3.2 A Szerződéses Ár nettó 4 439 800 000 forint, azaz nettó négymilliárd-négyszázharminckilencmillió-nyolcszázezer forint, amely megegyezik a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban megajánlott Egyösszegű Ajánlati Ár összegével, továbbá az 5. sz. szerződésmódosításban meghatározott pótmunkák után fizetendő nettó 135 156 962 forint, azaz nettó egyszázharmincötmillió-egyszázötvenhatezer-kilencszázhatvankettő forint összeg.”

A hatályos Szerződéses Megállapodás (korábban már módosított) 3.5. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel.

„A jelen Szerződéses Megállapodásban megállapított számlázási rend vonatkozásában a Felek kifejezetten rögzítik, hogy az ott meghatározott %-os arányok az 5. sz. szerződésmódosítás előtt hatályos (eredeti) Szerződéses Ár mértéke alapján veendőek változatlanul figyelembe azzal, hogy az 5. sz. szerződésmódosításban szereplő pótmunkák ellenértéke a végszámlában érvényesíthető.”

A hatályos Szerződéses Megállapodás 4.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés kerül:

„4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződés 5. sz. módosításának hatályba lépésétől számított 230 munkanapos, továbbá azt követő 6 hónapos próbaüzem-időtartamon belül köteles teljesíteni. Határidőn belül teljesít a Vállalkozó, amennyiben - erre vonatkozó hatósági előírás esetében - a próbaüzem lejártát követő műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárására a fenti határidőn belül sor kerül. A teljesítési határidő próbaüzem időtartamát is magába foglalja. A próbaüzem időtartama a hatósági engedélyekben meghatározottak szerint alakul, amennyiben a hatóság próbaüzem lefolytatását írja elő.”

A szerződésmódosítások a Kbt. 141.§ (2)-(3) bekezdés alapján minősülnek jogszerűnek, figyelemmel arra, hogy

a. az ellenérték módosításának mértéke nem éri el a Kbt. 141.§ (2) bekezdés, a) pontjában meghatározott mértéket,

b. az ellenérték módosításának mértéke nem éri el a Kbt. 141.§ (2) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket,

c. a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik annak eredeti jellegéhez,

d. továbbá a műszaki tartalom módosítása, és a teljesítési határidő módosítása az ellenérték módosításával közvetlenül összefügg,

e. valamint nem áll fenn a Kbt. 141.§ (3) bek. utolsó rendelkezésében foglalt körülmény.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A hatályos Szerződéses megállapodás 5. módosítása szükséges annak okán, hogy olyan, a közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása során előre nem látható körülmények merültek fel, mely okán szükséges a műszaki tartalom módosítása, az ellenszolgáltatás módosítása és a teljesítési határidő módosítása. A módosítás oka az, hogy nem volt sem a közbeszerzési eljárás előkészítése, sem pedig a lefolytatása alatt ismert, hogy a műszaki leírás alapján megmaradó és átalakítandó rácsgépház olyan állapotban van, hogy annak jelentős felújítása szükséges.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 574 956 962.00 HUF