Suministros - 128004-2022

11/03/2022    S50

Finlandia-Turku: Equipo y material informático

2022/S 050-128004

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Åbo Akademi
Número de identificación fiscal: 0246312-1
Dirección postal: Domkyrkotorget 3
Localidad: Turku
Código NUTS: FI Suomi / Finland
Código postal: 20500
País: Finlandia
Persona de contacto: Niklas Sjöström
Correo electrónico: upphandling@abo.fi
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.abo.fi
I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Åbo Akademi, HCI-ratkaisu

II.1.2)Código CPV principal
30200000 Equipo y material informático
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Konesali-infrastruktuurilaitteet.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 500 417.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
30230000 Equipo relacionado con la informática
30233000 Dispositivos multimedia de almacenamiento y lectura
30234000 Soportes de almacenamiento
72100000 Servicios de consultoría en equipo informático
48000000 Paquetes de software y sistemas de información
32580000 Equipo de datos
48200000 Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet
48210000 Paquetes de software de conexión en red
48800000 Sistemas y servidores de información
48820000 Servidores
48810000 Sistemas de información
48821000 Servidores de red
48823000 Servidores de fichero
50300000 Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con ordenadores personales, equipo de oficina, telecomunicaciones y equipo audiovisual
50312000 Mantenimiento y reparación de equipo informático
48600000 Paquetes de software de bases de datos y de funcionamiento
48210000 Paquetes de software de conexión en red
48700000 Utilidades de paquetes de software
51600000 Servicios de instalación de ordenadores y equipo de oficina
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: FI Suomi / Finland
II.2.4)Descripción del contrato:

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n perustamaan dynaamiseen hankintajärjestelmään ''Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 (DPS)''.

Åbo Akademi pyytää tarjoustanne konesali-infrastruktuurilaitteista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnan kohteena olevien tuotteiden ja palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Tämä hankinta on kertahankinta

Hankinnan arvioitu laajuus: HCI-ratkaisu Turkuun ja Vasaan.

Kuvaus Asiakkaan nykyisestä klusterista

Palvelinkapasiteetin ja nopean tallennustilan tarpeen täyttämiseksi käytetään VMware vSAN:lla toteutettuja palvelinklustereita. Redundanssin varmistamiseksi Åbo Akademin molemmilla pääpaikkakunnilla on omat vSAN-klusterit.

• Turku: VMware Virtual SAN ESXi 6.7 klusteri toteutettu kuudella räkkipalvelimella. Yhteensä 12 Intel Xeon E5-2680 v3 @2.50GHz prosessoria, 144 ydintä, 3 TB RAM ja noin 150 TB levytilaa. Hybriidi-tallennus eli vSAN-levytila koostuu SSD cache-levyistä mutta pyörivistä kapasiteettilevyistä. Asennettu 2015/08

• Vaasa: VMware Virtual SAN ESXi 6.5 klusteri toteutettu kuudella räkkipalvelimella. Yhteensä 6 Intel Xeon E5-2680 v3 @2.50GHz prosessoria, 72 ydintä, 1.5 Tt RAM ja noin 100 TB levytilaa. All-flash-tallennus eli vSAN-levytila koostuu täysin SSD-levyistä. Asennettu 2016/11

Turun ratkaisu on siis hieman tehokkaampi specsien valossa, mutta tallennuksen suorituskyky on Vaasa-järjestelmässä ihan eri luokkaa.

Kunkin paikkakunnan järjestelmien palvelimet virtualisoidaan VMware vSphere 6:lla korkean käytettävyyden klustereiksi. Klusterit hallinta varten molemmilla paikkakunnilla on omat VMware vCenter palvelimet joilla voidaan hallita myös toisen paikkakunnan klusteri.

Turun ja Vaasan välinen verkon nopeus on tällä hetkellä 1 Gbps, mutta päivittyy ensi vuonna 10 Gbps:ksi. Latenssi on noin 5-15 ms.

Varmuuskopiointi ja replikointi

Veeam Backup & Replication 11 käytetään sekä replikointiin että varmuuskopiointiin. Kaikki tärkeät virtuaalipalvelimet replikoidaan kerran vuorokaudessa Turun ja Vaasan klusterien välillä. Replikat säilytetään seitsemän päivää. Jos yhdessä klusterissa on teknisiä ongelmia, on mahdollista käynnistä palvelin/palvelu toisella paikkakunnalla.

Varmuuskopiointi tehdään myös Veeam:illa. Riippuen virtuaalipalvelimen roolista ja siitä, kuinka kriittistä dataa siihen tallennetaan, yksityiskohdat voivat hieman vaihdella, mutta periaatteena on, että varmuuskopio otetaan päivittäin ja tallennetaan eri järjestelmään samalla paikkakunnalla, jossa palvelin pyörii. Lisäksi varmuuskopiosta viedään kopio toiselle paikkakunnalle. Saman paikkakunnan varmuuskopiot säilytetään 60 päivää ja varmuuskopiot toisessa paikassa 13 kuukautta. Paikallinen kopio täyttää sujuvan ja nopean palauttamisen tarpeen, kun taas toisella paikkakunnalla oleva kopio toimii ylimääräisenä turvana esimerkiksi tulipalon sattuessa palvelinhuoneessa.

Varmuuskopiot tallennetaan vain iSCSI-levyjärjestelmiin omissa palvelinsaleissa. Pilvitallennusta on mietitty mutta ei vielä saanut tietoturvapäällikön hyväksynnän.

Uudet klusterit

Uudella HCI-ratkaisulla aiomme jatkossakin hyödyntää sitä, että miellä on kaksi konesalia käytettävissämme Turussa ja Vaasassa vikasietoisuuden varmistamiseksi. Jotta voisimme replikoida kaikki palvelimet paikkakuntien välillä ja varmistaaksemme että yksi klusteri todellakin pysty ajamaan koko virtuaalipalvelinkuorma tähdätään siihen, että molemmat klusterit ovat täysin samanlaisia.

Varmuuskopiointi on myös jatkettava nykyisen käytännön säilytyspaikka ja -aika vaatimuksien mukaisesti. Mahdollisen järjestelmänvaihdon yhteydessä syntyneen lisälevytilan tarve otetaan huomioon tarjousten vertailussa.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Asiakas varaa oikeuden tehdä projektiin liittyviä lisähankintoja 30.6.2022 saakka.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento restringido
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2021/S 107-279297
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Konesali-infrastruktuurilaitteet 2021-2025 - DPS, sisäinen kilpailutus - Åbo Akademi, HCI-ratkaisu

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
08/03/2022
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 5
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 5
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: Hewlett-Packard Oy
Número de identificación fiscal: 1553617-4
Dirección postal: Keilaniementie 1
Localidad: Espoo
Código NUTS: FI Suomi / Finland
Código postal: 02150
País: Finlandia
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 500 417.00 EUR
Valor total del contrato/lote: 500 417.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Markkinaoikeus
Dirección postal: Sörnäistenkatu 1
Localidad: Helsinki
Código postal: 00580
País: Finlandia
Correo electrónico: markkinaoikeus@oikeus.fi
Teléfono: +358 295643300
Dirección de internet: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/03/2022