Roba - 128008-2017

TINazivHrvatska-Osijek: Asfalt
NDBroj objave obavijesti128008-2017
PDDatum objave06/04/2017
OJBroj izdanja SL S-a68
TWMjesto/grad kupcaOSIJEK
AUSlužbeno ime kupcaUnikom d. o. o., Osijek (07507345484)
OLIzvorni jezikHR
CYZemlja kupcaHR
AAVrsta kupca6 - Osoba javnog prava
HAInstitucija/agencija EU-a-
DSDokument je poslan04/04/2017
DTRok za podnošenje10/05/2017
NCVrsta ugovora2 - Roba
PRVrsta postupka1 - Otvoreni postupak
TDVrsta obavijesti3 - Obavijest o javnoj nabavi
RPUredba4 - Europska unija
TYVrsta ponude1 - Podnošenje ponude za sve lotove
ACKriteriji odabira1 - Najniža cijena
PCJedinstveni rječnik javne nabave (CPV)44113620 - Asfalt
RCMjesto izvršenja (NUTS)HR
IAInternetska adresa (URL)www.unikom.hr
DIPravna osnovaDirektiva o javnoj nabavi 2014/24/EU