Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības ES Publikāciju birojs pašlaik atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Pakalpojumi - 128263-2016

15/04/2016    S74    Aģentūras - Pakalpojumi - Paziņojums par līgumu - Atklāta procedūra 

Beļģija-Brisele: Rūpniecības modernizācijas reģionālie sadarbības tīkli – iniciatīva "Reconfirm"

2016/S 074-128263

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:

Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME)
Pasta adrese: Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/25
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Laura Vari
E-pasts: easme-procurement@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22999440
Fakss: +32 22973512

Interneta adrese(-es):

Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/EASME

I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1427
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Rūpniecības modernizācijas reģionālie sadarbības tīkli – iniciatīva "Reconfirm".

Atsauces numurs: EASME/COSME/2016/004
II.1.2)Galvenās CPV kods
79000000
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu.

Eiropas Komisija vēlas uzlabot rūpniecības konkurētspēju, cita starpā nodrošinot reģionālajām iestādēm mērķorientētu atbalstu to pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, lai rosinātu veidot partnerības projektus rūpniecības modernizācijas jomā, īpaši pievēršoties transnacionālai, starpreģionālai un pārrobežu sadarbībai un proaktīvai rūpniecības nozares pārstāvju un MVU iesaistei.

Tāpēc līguma mērķis ir veidot reģionu, rūpniecības nozares un pētniecības pārstāvju, kā arī citu reģionālo ieinteresēto personu tīklus, iesaistot šīs personas pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, un sekmēt sadarbību novatoriskos rūpniecības nozares projektos.

Galīgais mērķis ir sekmēt, plānot un sākt ieguldījumu partnerības pāri ES robežām ar dalībniekiem no dažādiem ES reģioniem, jo īpaši no mazāk attīstītiem reģioniem, lai modernizētu rūpniecību.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 700 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE100
II.2.4)Iepirkuma apraksts:

EASME vēlas noslēgt pakalpojumu līgumu.

Eiropas Komisija vēlas uzlabot rūpniecības konkurētspēju, cita starpā nodrošinot reģionālajām iestādēm mērķorientētu atbalstu to pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, lai rosinātu veidot partnerības projektus rūpniecības modernizācijas jomā, īpaši pievēršoties transnacionālai, starpreģionālai un pārrobežu sadarbībai un proaktīvai rūpniecības nozares pārstāvju un MVU iesaistei.

Tāpēc līguma mērķis ir veidot reģionu, rūpniecības nozares un pētniecības pārstāvju, kā arī citu reģionālo ieinteresēto personu tīklus, iesaistot šīs personas pārdomātas specializācijas stratēģiju īstenošanā, un sekmēt sadarbību novatoriskos rūpniecības nozares projektos.

Galīgais mērķis ir sekmēt, plānot un sākt ieguldījumu partnerības pāri ES robežām ar dalībniekiem no dažādiem ES reģioniem, jo īpaši no mazāk attīstītiem reģioniem, lai modernizētu rūpniecību.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 4 700 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.12)Informācija par elektroniskajiem katalogiem
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: COSME 2016. gada darba programma.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.5)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.4)Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā
IV.1.6)Informācija par elektronisko izsoli
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 30/05/2016
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Angļu valoda, Bulgāru valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Latviešu valoda, Lietuviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Spāņu valoda, Zviedru valoda, Čehu valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 08/06/2016
Vietējais laiks: 10:30
Vieta:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra (EASME), Covent Garden 2, Room COV2 11/190, place Rogier 16, 1210 Brussels, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.2)Informācija par elektronisko darbplūsmu
VI.3)Papildu informācija:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese: rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: 2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 43032100

Interneta adrese: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
05/04/2016