Árubeszerzések - 128297-2022

11/03/2022    S50

Magyarország-Budapest: Buszok és távolsági buszok

2022/S 050-128297

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 13795586243
Postai cím: Üllői Út 131.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szőke Dóra
E-mail: dora.szoke@volanbusz.hu
Telefon: +36 14655630
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.volan-buszpark.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.volan-buszpark.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: autóbusz közlekedési szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése (CNG I.)

Hivatkozási szám: EKR000955632021
II.1.2)Fő CPV-kód
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése 2 részben

1. rész: Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

Alapmennyiség: 75 db busz

Opciós mennyiség: 8 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

2. rész: Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

Alapennyiség: 10 db busz

Opciós mennyiség: 1 db diagnosztikai eszköz csomag, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

A szoftverkövetés időtartama: a diagnosztikai eszközök vonatkozásában az adott diagnosztikai eszköz leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap (azaz a diagnosztikai eszközökre vonatkozó jótállási időszak végéig)

AK szoftverkövetés alatt a következőket érti: A diagnosztikai eszközökhöz kapcsolódó szoftverkövetés, szoftverfrissítés biztosítása, licence jogosultság megszerzése és rendelkezésre állásának biztosítása.

Ajánlatkérő részéről elvárás, hogy a szoftverkövetés időtartama alatt, az adott hét munkanapjain, munkaidőben (6-14 Ajánlattevő biztosítson telefonos elérhetőséget (helpdesk-et) az esetlegesen felmerülő problémák, kérdések mielőbbi megoldása okán.

M3 osztályú autóbusz alatt Ajánlatkérő az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet alapján, több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbuszokat érti.

A járműkategória alábontása alatt (M3/I): a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklet 107. számú előírása szerint „I. osztály”: álló utasok számára kialakított területekkel rendelkező járművek, lehetővé téve a gyakori utasmozgást.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 7 887 915 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

1.rész: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG I.)

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, 1116 Budapest, Törökverő u. 2.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 75 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok esetében az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Az alacsony padló definíciója: Elvárás az egyszintes, alacsonypadlós kialakítású kivitel, lépcső sem megengedett. Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-es küszöbmagassági értékre csökkenthető. Illetve a járópadló magasság nem lehet több mint 400 mm.

Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 8 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 1. Szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 8 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 36 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.

3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai eszközök átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad (mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszközök tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközöket is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni. Nyertes ajánlattevő köteles az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítására is. Előbbiekre tekintettel a szerződés teljes időtartama a legkésőbb leszállított autóbusz átvételétől számított 24 hónap lejártáig tart.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

2.rész: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG I.)

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121000 Buszok és távolsági buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

6724 Szeged III. kerület Bakay Nándor utca 48.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, alacsonypadlós, 2 tengelyes szóló (M3/I. osztályú) CNG üzemű, EURO-VI. motorral rendelkező autóbusz beszerzése továbbá az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása.

A beszerzendő autóbuszok száma (alapmennyiség): 10 db

Nyertes ajánlattevő feladatát képezi az autóbuszok esetében az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítása (beleértve anyag és munkadíj költségeket egyaránt).

A műszaki követelmények alapján megajánlott autóbuszoknak a típusbizonyítvány / forgalomba helyezési engedély szerint megfelelőnek, azonos gyártmányúaknak és kivitelűeknek (egyformának) kell lenniük.

Az alacsony padló definíciója: Elvárás az egyszintes, alacsonypadlós kialakítású kivitel, lépcső sem megengedett. Küszöbmagasság: minden ajtónál legfeljebb 340 mm menetkész üzemi szintbeállítás esetén, ami térdeplés funkcióval legalább egy ajtónál legfeljebb 250 mm-es küszöbmagassági értékre csökkenthető. Illetve a járópadló magasság nem lehet több mint 400 mm.

Nyertes ajánlattevő feladata az autóbuszvezetők és karbantartó szakemberek részére tartandó magyar nyelvű oktatás nyertes ajánlattevő telephelyén az autóbuszvezető és a karbantartó személyzet számára, az autóbusz működésével, használatával és karbantartásával kapcsolatosan a műszaki leírásban meghatározottak szerint.

Az Ajánlatkérés új autóbuszra szól, első forgalomba helyezéssel. Az autóbuszt érvényes magyarországi műszaki vizsgával, forgalmi rendszámmal kell átadni. A forgalmi engedély hivatalos feljegyzések rovatának tartalmaznia kell az „útkímélő tengely” bejegyzést, valamint a „Menetrend szerinti személyszállításra alkalmas” és „Közforgalmú személyszállításra alkalmas” bejegyzéseket is.

Opció:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 1 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Autóbuszok szállításának ütemezése / Súlyszám: 5
Költség kritérium - Név: 1. Szűkített élettartamköltség / Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A beszerzendő diagnosztikai eszköz csomag száma: 1 db, valamint a diagnosztikai eszköz használatához kapcsolódó oktatás (2 fő javító karbantartó személyzet oktatása a diagnosztikai eszköz átvételével egyidőben) és a diagnosztikai eszközre vonatkozó szoftverkövetés biztosítása (24 hónapra)

Ajánlatkérő a diagnosztikai eszköz egységárát úgy kéri megadni, hogy abban szerepeljen a fentiek szerinti oktatás és jótállás biztosítása.

Ajánlatkérő a szerződés megkötésekor nyilatkozik, hogy az opciót igénybe kívánja-e venni, amennyiben igen, úgy mekkora mennyiségben. Ajánlatkérő nem köteles az opciós mennyiségként előírt diagnosztikai eszközök teljes mennyiségét lehívni.

A részletes műszaki követelményeket a dokumentáció műszaki leírás melléklete tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1) Kiegészítés II.2.5) ponthoz: AK költség értékelési részszempont alatt a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, az Ajánlattevő által kitöltött Ártáblázat szerinti „Szűkített élettartam költséget” érti.

2) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Tekintettel arra, hogy a Teljesítési határidő értékelési részszempont ajánlattevő megajánlása alapján a II.2.7) pontban előírt 36 hónap változhat. A további szabályokat a KD tartalmazza.

3) Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: Az autóbuszok szállítási határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított max. 365 nap (azon autóbuszok esetében, amelyekre Ajánlattevő nem vállalt korábbi teljesítést). A diagnosztikai eszközök átvétele (adott esetben): az elsőként átadott autóbusszal egyidőben. Ajánlatkérő előteljesítést elfogad (mind az autóbuszok, mind a diagnosztikai eszközök tekintetében). Amennyiben az ajánlattevő bármely autóbusz tekintetében előteljesít, úgy a diagnosztikai eszközöket is az előteljesített autóbusz (azaz az elsőként átadott autóbusz) átadásával egyidejűleg köteles átadni. Nyertes ajánlattevő köteles az adott jármű leszállításától és annak átvételétől (részteljesítés) számított 24 hónap időtartam alatt felmerülő kötelező karbantartási műveletek biztosítására is. Előbbiekre tekintettel a szerződés teljes időtartama a legkésőbb leszállított autóbusz átvételétől számított 24 hónap lejártáig tart.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 156-411734
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

1.rész: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG I.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12003653244
Postai cím: Csonka János Utca 2
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Fax: +36 24520301
Internetcím: http://www.man.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 280 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 959 925 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság: flottakezelő és információs rendszerek szállítása, integrálása

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 2
Elnevezés:

2.rész: Új, gázüzemű autóbuszok beszerzése(CNG I.)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/02/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosító szám: 12003653244
Postai cím: Csonka János Utca 2
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
E-mail: balazs.dorgai@man.eu
Telefon: +36 24520300
Fax: +36 24520301
Internetcím: http://www.man.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 837 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 927 990 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság: flottakezelő és információs rendszerek szállítása, integrálása

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1.rész:

1.

Ajánlattevő neve: Danube Truck Magyarország Kft.

Székhelye: 1133 Budapest Kárpát Utca 21 (adószám: 14405123-2-41)

1. Szűkített élettartamköltség: 10 766 778 766

számítási hiba javítás keretében módosított érték: 10 927 278 474

2. Szállítási ütemezés: 299

2.

Ajánlattevő neve: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti Csonka János Utca 2 (adószám: 12003653-2-44)

1. Szűkített élettartamköltség: 10 711 005 813

2. Szállítási ütemezés: 345

2.rész:

1.

Ajánlattevő neve: Danube Truck Magyarország Kft.

Székhelye: 1133 Budapest Kárpát Utca 21 (adószám: 14405123-2-41)

1. Szűkített élettartamköltség: 943 500 000

számítási hiba javítás keretében módosított érték: 1 456 673 797

2. Szállítási ütemezés: 42

2.

Ajánlattevő neve: MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

Székhelye: 2330 Dunaharaszti Csonka János Utca 2 (adószám: 12003653-2-44)

1. Szűkített élettartamköltség: 1 428 006 108

2. Szállítási ütemezés: 50

3.

Ajánlattevő neve: Scania Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 2051 Biatorbágy Rozália Park 1 (adószám: 10415577-2-44)

1. Szűkített élettartamköltség: 1 445 200 744

2. Szállítási ütemezés: 60

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/03/2022