Bunuri - 128419-2021

15/03/2021    S51

România-Săcele: Diverse aparate şi produse medicale

2021/S 051-128419

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Produse

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2021/S 021-049212)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Municipal Săcele
Număr naţional de înregistrare: 4317665
Adresă: Str. Oituz nr. 54
Localitate: Săcele
Cod NUTS: RO122 Braşov
Țară: România
Persoană de contact: Tudor Alexandru Socaci
E-mail: achizitii@spitalulmunicipalsacele.ro
Telefon: +40 368404755
Fax: +40 368404755
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalulmunicipalsacele.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Aparatură laborator analize umane

Număr de referinţă: 3
II.1.2)Cod CPV principal
33190000 Diverse aparate şi produse medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

In contextul epidemiologic acutal generat de virusul SARS-CoV-2 COVID-19 Sptalul Municipal Sacele doreste achizitionarea de aparatura laborator analize umane si biologie moleculara in vederea depistarii si tratarii pacientilor infectati cu virusul COVID-19, dar si pentru pacinetii care sufera de alte boli ce pot fi diagnosticate cu ajutorul aparatelor de laborator.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/03/2021
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2021/S 021-049212

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Lot nr.: 1, 2, 3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 10/03/2021
A se citi:
Data: 22/03/2021
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Lot nr.: 1, 2, 3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 10/03/2021
A se citi:
Data: 22/03/2021
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Lot nr.: 1, 2, 3
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 10/03/2023
A se citi:
Data: 23/03/2023
VII.2)Alte informații suplimentare:

Se modifica termenul de depunere a ofertelor pana in data de 22.3.2021 conf. art. 153 din Legea 98/2016.