We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 128490-2022

11/03/2022    S50

Hungary-Budapest: Medical equipments

2022/S 050-128490

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 240-629942)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Országos Kórházi Főigazgatóság
National registration number: 15845883243
Postal address: Diós árok 3
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1125
Country: Hungary
Contact person: Varga Tímea
E-mail: varga.timea@okfo.gov.hu
Telephone: +36 304445810
Fax: +36 14302516
Internet address(es):
Main address: https://okfo.gov.hu/
Address of the buyer profile: https://okfo.gov.hu/

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

EFOP-2.2.6 OT eszközök beszerzése II.

Reference number: EKR000868572021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Határozott időre kötött adás-vételi szerződés Orvostechnológiai eszközök, műszerek és mobíliák II. beszerzése az EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001 projektben tárgyban.

Részajánlat tételi lehetőség az alábbiak szerint:

1. rész Orvostechnikai eszközök

2. rész Sebészeti kéziműszerek és műtői mobíliák

3. rész Kórházi mobíliák és ápolási eszközök

4. rész Kórtermi mobíliák

5. rész Betegbiztonsági eszközök

6. rész UH készülék

7. rész Sürgősségi eszközökök

8. rész ECT készülék

9. rész Ágytálmosó berendezés

Valamennyi rész vonatkozásában:

1.Egyenértékűség

AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közb. tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkérő, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevők eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékűséget az ajánlatban az ajánlattevőnek kell igazolni külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.

2.Szerviz, karbantartás

Eladó(k) a leszállított termékek sikeres átadás-átvételét követően 12 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal(nak). A jótállás időtartam alatt az Eladó(k) köteles(ek) a felhasználói kézikönyv/használati utasítás szerinti rendeltetésszerű használat során előállt hibás teljesítéséből adódó hibaelhárítást elvégezni, szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni, továbbá a gyártó által előírt karbantartást elvégezni. A gyártó által előírt karbantartás alatt Vevő azt a megelőző szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű, üzembiztos működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét, valamint a fogyó-, kopó alkatrészek javításának, cseréjének költségét.

A jótállási kötelezettséget Eladónak mindig az adott telephelyen kell teljesíteni, azaz Vevő nem kötelezhető a termék Eladónak vagy kijelölt szakszervizbe való elküldésre, a termék szervizbe vagy javítás, karbantartás céljából bármely más helyszínre való esetleges szállítása Eladó feladata.

A jótállási idő alatt Eladónak 48 órán belül a javítást meg kell kezdenie, és 96 órán belül el kell végeznie. Amennyiben ez nem lehetséges, Eladó a termék hibájának kijavításáig csereeszközt köteles biztosítani.

A jótállási idő alatt, az Eladónak garantálnia kell ingyenesen a termékhez járó update-ket, amennyiben történik frissítés.

4. A szerződés teljesítésével kapcsolatos előírások

A szerződésszerű teljesítés ellenőrzésére jegyzőkönyvet vesznek fel. A termékek átadás - átvétele során felmerülő hibákat, hiányosságokat a Felek a jegyzőkönyvben rögzítik. Az átadott termékek hibásnak minősülnek, ha nem rendelkeznek az előírt meghatározott műszaki paraméterekkel vagy nem alkalmasak rendeltetésszerű használatra.

5. Átadás-átvételi eljárás során biztosítandó:

- Érvényes forgalomba hozatali engedély (gyártói megfelelőségi nyilatkozat,ahol releváns,CE megfelelőség értékelési tanúsítvány)

- üzembe helyezési, ill. (szükség esetén) próbaüzemi jegyzőkönyv

- Kezelőszemélyzet betanítását igazoló jegyzőkönyv

- Felhasználói kézikönyvek, használati utasítások, magyar nyelven, nyomtatott formában, és/vagy elektronikus formában.

- jótállási dokumentáció,eszközismertetők,

- tételes átadás-átvételi jegyzőkönyv

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/03/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 240-629942

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 09/03/2022
Local time: 13:00
Read:
Date: 24/03/2022
Local time: 13:00
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Instead of:
Date: 09/03/2022
Local time: 15:00
Read:
Date: 24/03/2022
Local time: 15:00
VII.2)Other additional information:

A 3.25. ételszállító konténer termék vonatkozásában ajánlattevői kérdés érkezett, melyben a minimumparaméterek vonatkozásában ellentmondásra hívta fel ajánlattevő Ajánlatkérő figyelmét. Kiegészítő tájékoztatás keretében ajánlatkérő az ellentmondás feloldása érdekében az alábbi változtatásokat tette a KD04 EFOP 2.2.6_3 rész közbeszerzési dokumentum minimumparamétereiben:

Polietilén külső ház, poliuretán habbal szigetelve, vagy hőszigetelt rozsdamentes acél kivitel

Kétoldalt felül a házba épített fogantyúval, vagy kétoldalt toló fogantyúval

A megajánlott berendezés gyártói megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik

Törölve: Az ajtóra szerelt nyomáskiegyenlítő dugóval

Egyéb módosítás a közbeszerzési dokumentumokban nem történt.