Tjenesteydelser - 128597-2020

17/03/2020    S54    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 

Danmark-Sorø: Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte

2020/S 054-128597

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Thomas Holm
E-mail: thovh@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 12345678

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248544&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=248544&B=RS
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af vikarydelser til vaskeri, kantine, forsyning og køkken

Sagsnr.: 197906
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79620000 Personaleformidling, herunder midlertidigt ansatte
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af vikarydelser til vaskeri, kantine, forsyning og køkken i Region Sjælland.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vikarydelser til kantine

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Viikarydelse til kantine. Der henvises til udbudsmaterialerne.

Forventet forbrug: Indtil 8,5 mio. DKK.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Rekrutteringsproces / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen opdeles i 2 virksomhedskategorier. De virksomheder der udgør en del af SMV-kategorien konkurrerer indbyrdes om den plads som tilfalder deres kategori. Tilsvarende gør sig gældende for den anden gruppe af virksomheder der ikke er omfattet af SMV-kategorien.

Såfremt antallet af ansøgere, der er i besiddelse af de krævede kvalifikationer for den pågældende virksomhedskategori, overstiger det antal ansøgere, som ordregiver agter at prækvalificere, vil ordregiver prækvalificere de ansøgere, der primært dokumenterer de mest relevante erfaringer med levering af ydelser indenfor det udbudte ydelsesområde svarende til det udbudte, og sekundært har den mest positive soliditetsgrad og bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Som mindstekrav kræves dokumenteret mindst én reference, hvor der er leveret sammenlignelige ydelser indenfor det udbudte ydelsesområde.

For hver reference skal oplyses:

1) Kundens navn

2) Periode for leverance af ydelserne

3) Omfang (beløb i DKK ekskl. moms)

4) Kort beskrivelse af leverancen/løsningen

5) Kontaktperson.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vikarydelser til vaskeri

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98310000 Vask og rensning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Viikarydelse til vaskeri. Der henvises til udbudsmaterialerne.

Forventet mængde: Indtil 48 000 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Rekrutteringsproces / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen opdeles i 2 virksomhedskategorier. De virksomheder der udgør en del af SMV-kategorien konkurrerer indbyrdes om den plads som tilfalder deres kategori. Tilsvarende gør sig gældende for den anden gruppe af virksomheder der ikke er omfattet af SMV-kategorien.

Såfremt antallet af ansøgere, der er i besiddelse af de krævede kvalifikationer for den pågældende virksomhedskategori, overstiger det antal ansøgere, som ordregiver agter at prækvalificere, vil ordregiver prækvalificere de ansøgere, der primært dokumenterer de mest relevante erfaringer med levering af ydelser indenfor det udbudte ydelsesområde svarende til det udbudte, og sekundært har den mest positive soliditetsgrad og bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Som mindstekrav kræves dokumenteret mindst én reference, hvor der er leveret sammenlignelige ydelser indenfor det udbudte ydelsesområde.

For hver reference skal oplyses:

1) Kundens navn

2) Periode for leverance af ydelserne

3) Omfang (beløb i DKK ekskl. moms)

4) Kort beskrivelse af leverancen/løsningen

5) Kontaktperson.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vikarydelser til forsyning

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Viikarydelse til forsyning. Der henvises til udbudsmaterialerne.

Forventet mængde: Indtil 400 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Rekrutteringsproces / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen opdeles i 2 virksomhedskategorier. De virksomheder der udgør en del af SMV-kategorien konkurrerer indbyrdes om den plads som tilfalder deres kategori. Tilsvarende gør sig gældende for den anden gruppe af virksomheder der ikke er omfattet af SMV-kategorien.

Såfremt antallet af ansøgere, der er i besiddelse af de krævede kvalifikationer for den pågældende virksomhedskategori, overstiger det antal ansøgere, som ordregiver agter at prækvalificere, vil ordregiver prækvalificere de ansøgere, der primært dokumenterer de mest relevante erfaringer med levering af ydelser indenfor det udbudte ydelsesområde svarende til det udbudte, og sekundært har den mest positive soliditetsgrad og bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Vikarydelser til transport

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
55511000 Tjenesteydelser i forbindelse med drift af kantiner og andre selvbetjeningsrestauranter med begrænset adgang
60100000 Vejtransport
98310000 Vask og rensning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Viikarydelse til transport. Der henvises til udbudsmaterialerne.

Forventet mængde: 400 timer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Leveringssikkerhed / Vægtning: 50
Kvalitetskriterium - Navn: Rekrutteringsproces / Vægtning: 50
Pris - Vægtning: 70
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Udvælgelsen opdeles i 2 virksomhedskategorier. De virksomheder der udgør en del af SMV-kategorien konkurrerer indbyrdes om den plads som tilfalder deres kategori. Tilsvarende gør sig gældende for den anden gruppe af virksomheder der ikke er omfattet af SMV-kategorien.

Såfremt antallet af ansøgere, der er i besiddelse af de krævede kvalifikationer for den pågældende virksomhedskategori, overstiger det antal ansøgere, som ordregiver agter at prækvalificere, vil ordregiver prækvalificere de ansøgere, der primært dokumenterer de mest relevante erfaringer med levering af ydelser indenfor det udbudte ydelsesområde svarende til det udbudte, og sekundært har den mest positive soliditetsgrad og bruttofortjeneste i det seneste disponible regnskabsår.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kunden kan vælge at forlænge kontrakten 1 gang, med op til 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Som mindstekrav kræves dokumenteret mindst én reference, hvor der er leveret sammenlignelige ydelser inden for det udbudte ydelsesområde.

For hver reference skal oplyses:

1) Kundens navn

2) Periode for leverance af ydelserne

3) Omfang (beløb i DKK ekskl. moms)

4) Kort beskrivelse af leverancen/løsningen

5) Kontaktperson.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som fremgår af sektion II.b.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Udvælgelseskriterier som fremgår af sektion II.b.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Som mindstekrav kræves dokumenteret mindst én reference, hvor der er leveret sammenlignelige ydelser inden for det udbudte ydelsesområde.

For hver reference skal oplyses:

1) Kundens navn

2) Periode for leverance af ydelserne

3) Omfang (beløb i DKK ekskl. moms)

4) Kort beskrivelse af leverancen/løsningen

5) Kontaktperson.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Kontrakten, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, agtes indgået med forventeligt 2 leverandører pr. delkontrakt.

Kontrakten indeholder bestemmelser om:

1) Arbejdsmiljø

2) Arbejdsklausul

3) Arbejdsudleje

4) Socialt ansvar

5) Straffeattester.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 8
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 30/04/2020
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Tilbud skal være gyldige indtil: 18/12/2020
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Tildelingskriterium - kvalitet:

Ved delkriteriet leveringssikkerhed (delaftale 1- 4) lægges vægt på en høj leveringssikkerhed, der kan opfylde ordregivers behov.

Ved delkriteriet rekruttering (delaftale 1) lægges vægt på at rekrutteringsprocessen er med til at sikre vikarer der har en relevant uddannelse, eller erfaring indenfor arbejdsområdet.

Ved delkriteriet rekruttering (delaftale 2 – 4) lægges vægt på at rekrutteringsprocessen er med til at sikre vikarer der har en relevant uddannelse, eller erfaring indenfor arbejdsområdet. Det vægtes ligeledes positivt at rekrutteringsprocessen har omfattet en personlig samtale.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation.

Klager over indgåelse af en rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet skal være indgivet til Klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/03/2020