Supplies - 1287-2019

02/01/2019    S1

Poland-Katowice: Hoists

2019/S 001-001287

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Beata Wituś
E-mail: b.witus@pgg.pl
Telephone: +48 327572231
Fax: +48 327572304
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku – nr grupy 292-20-02.

Reference number: 701701026-1
II.1.2)Main CPV code
42416300 Hoists
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 zezm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze. Przedmiot zamówienia podzielono na 14 części zamówienia (zadań), w których szacunkowa ilość dostaw wynosi ogółem 1 581 szt. wciągników, podciągników i podciągarek z napędem ręcznym łańcuchowym.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 1 508 155.73 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Ciągarki ręczne z napędem dźwigniowym z obudową żeliwną

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

1 - Ciągarki ręczne z napędem dźwigowym z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 23,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 15,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

2 Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, obudowa żeliwna, min. udźwig 1,6 t, wysokość podnoszenia min. 1,5m 33,000 szt.2 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, obudowa żeliwna, min. udźwig 3,2t, wysokość podnoszenia min 1,5 m 2,000 szt.3 wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, obudowa żeliwna, min. udźwig 3,2 t, wysokość podnoszenia min. 2 m 16,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2t do kolejek podwieszanych

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

3 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2t do kolejek podwieszanych

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, min. udźwig 3,2t, wysokość podnoszenia min 2,0m 8,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8t z obudową żeliwną

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

4 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 0,8 t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 123,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5t z obudową żeliwną

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

5 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 134,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5t, wysokość podnoszenia min. 3 m 143,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 1,5t, wysokość podnoszenia min. 5 m 57,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5t z obudową żeliwną

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

6 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 2,5t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 86,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 2,5t, wysokość podnoszenia min. 3 m 182,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 2,5t, wysokość podnoszenia min. 5 m 39,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0t z obudową żeliwną

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

7 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0t, wysokość podnoszenia min. 1,5m 54,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0t, wysokość podnoszenia min. 3m 76,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 3,0t, wysokość podnoszenia min. 5m 45,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0t z obudową żeliwną

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

8 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 5,0t, wysokość podnoszenia min. 1,5m 105,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 5,0t, wysokość podnoszenia min. 5m 77,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 5,0t, wysokość podnoszenia min. 3m 19,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0t z obudową żeliwną

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

9 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0t z obudową żeliwną

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 6,0t, wysokość podnoszenia min. 1,5 m 1,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, obudowa żeliwna, udźwig min. 6,0t, wysokość podnoszenia min. 3m 6,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1,0t

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

10 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1,0t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 0,25t, wysokość podnoszenia min 1,5m 20,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 0,5t, wysokość podnoszenia min 3m 17,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 0,75t, wysokość podnoszenia min 1,5m 29,000 szt.

4 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 0,75t, wysokość podnoszenia min 3m 10,000 szt.

5 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 1,0t, wysokość podnoszenia min 1,5m 9,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 1,5t

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

11 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 1,5t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 1,5t, wysokość podnoszenia min 1,5m 69,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 1,5t, wysokość podnoszenia min 3m 25,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 1,5t, wysokość podnoszenia min 5m 18,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 3,0t

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

12 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 3,0t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 3,0t, wysokość podnoszenia min 1,5m 46,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 3,0t, wysokość podnoszenia min 3m 30,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 6,0t

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

13 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 6,0t

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem dźwigniowym, min. udźwig 6,0t, wysokość podnoszenia min 1,5m 13,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
42416300 Hoists
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

L.p. Przedmiot zamówienia Ilość Jedn.

14 - Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym

1 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym, min. udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 5,000 szt.

2 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. udźwig 1,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 20,000 szt.

3 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. udźwig 1,5 t, wysokość podnoszenia min. 6 m 13,000 szt.

4 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. udźwig 2,0 t, wysokość podnoszenia min. 6 m 5,000 szt.

5 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. udźwig 3,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 1,000 szt.

6 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. udźwig 2,0 t, wysokość podnoszenia min. 3 m 5,000 szt.

7 Wciągnik ręczny łańcuchowy z napędem łańcuchowym min. udźwig 2,0 t, wysokość podnoszenia min. 10 m 2,000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 133-304004
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Ciągarki ręczne z napędem dźwigniowym z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 53 326.83 PLN
Total value of the contract/lot: 31 297.51 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym do kolejek podwieszanych z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym o minimalnym udźwigu 3,2t do kolejek podwieszanych

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 4
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 0,8t z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrz
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 134 562.00 PLN
Total value of the contract/lot: 74 387.94 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 5
Lot No: 5
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 1,5t z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 459 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 317 767.37 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 6
Lot No: 6
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 2,5t z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Roxy” D. Piszczek, E. Piszczek Sp. j. 44-186 Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 106
Town: Gierałtowice
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 565 616.42 PLN
Total value of the contract/lot: 418 608.70 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 7
Lot No: 7
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 3,0t z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 327 292.69 PLN
Total value of the contract/lot: 222 673.50 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 8
Lot No: 8
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 5,0t z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 438 194.61 PLN
Total value of the contract/lot: 353 396.72 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 9
Lot No: 9
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o minimalnym udźwigu 6,0t z obudową żeliwną

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 17 638.58 PLN
Total value of the contract/lot: 15 436.83 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 10
Lot No: 10
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu do 1,0t

A contract/lot is awarded: no
V.1)Information on non-award
The contract/lot is not awarded
Other reasons (discontinuation of procedure)

Section V: Award of contract

Contract No: 11
Lot No: 11
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 1,5t

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Glimarpol Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
Town: Bytom
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 19 382.96 PLN
Total value of the contract/lot: 20 322.57 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 12
Lot No: 12
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 3,0t

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Glimarpol Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
Town: Bytom
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 76 990.00 PLN
Total value of the contract/lot: 21 542.34 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 13
Lot No: 13
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem dźwigniowym o udźwigu 6,0t

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Glimarpol Sp. z o.o. 41-902 Bytom, ul. Bernardyńska 1
Town: Bytom
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 640.00 PLN
Total value of the contract/lot: 5 528.25 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 14
Lot No: 14
Title:

Wciągniki ręczne łańcuchowe z napędem łańcuchowym

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Petek i Wspólnicy Sp. z o. o. Sp. k., 41-800 Zabrze, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 2
Town: Zabrze
NUTS code: PL22 Śląskie
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 31 614.00 PLN
Total value of the contract/lot: 27 194.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Termin realizacji zamówienia i dostawy oraz wymagany okres gwarancji.

1. Umowa obowiązywać będzie od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy Zamawiający nie złoży zamówień na dostawy o wartości minimum 50 % wartości udzielonego zamówienia, umowa obowiązywać będzie do dnia 31.3.2019 r.

3. Zamówienie nie może być doręczone później niż w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

W przypadku przekazywania zamówień drogą elektroniczną, data otrzymania zamówienia przez Wykonawcę to data opublikowania zamówienia w „Portalu Dostawcy”. Operacja ta połączona jest z automatycznym wysłaniem Wykonawcy informacji na adres poczty elektronicznej o opublikowaniu zamówienia w „Portalu Dostawcy”;

4. Wymagany termin realizacji dostawy: do 45 dni od daty otrzymania zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu realizacji dostawy późniejszego niż określony w ust. 4:

1) w zamówieniu poprzez określenie innego terminu,

2) w harmonogramie stanowiącym załącznik do zamówienia,

3) po przekazaniu zamówienia, dla zamówień przekazywanych drogą elektroniczną poprzez informację o zmianie terminu realizacji zamówienia wysłaną e-mailem wskazującą inny niż pierwotny termin realizacji. W każdym przypadku możliwa jest zmiana terminu realizacji zamówienia po przekazaniu oświadczenia Pełnomocnika przesłanego pismem, faksem lub e-mailem.

6. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 12 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez magazyn Zamawiającego.

Ogólne warunki zakupu i realizacji dostaw materiałów, wyrobów i części zamiennych maszyn i urządzeń dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A., zawierają informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: Ul. Postępu 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań, Prezes KIO
Postal address: Ul. Postępu 17A
Town: WARSZAWA
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
28/12/2018