Dienstleistungen - 128784-2020

17/03/2020    S54

Eesti-Tallinn: Tarkvara arendusteenused

2020/S 054-128784

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Riiklik registreerimisnumber: 70009244
Postiaadress: Lõõtsa tn 8a
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 11415
Riik: Eesti
Kontaktisik: Annika Rokk
E-post: annika.rokk@rmit.ee
Telefon: +372 6713731
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://rmit.ee/
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1619647/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1619647/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.5)Põhitegevus
Majandus ja rahandus

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Struktuuritoetuse registri arendus- ja hooldusteenus

Viitenumber: 215902
II.1.2)CPV põhikood
72262000 Tarkvara arendusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping Struktuuritoetuste registri (SFOS) arendus- ja hooldusteenuse tellimiseks lähtuvalt tellija vajadusest.

Tellitavate tööde eesmärgiks on tagada Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendite haldamiseks loodud registri jätkuarendus- ja hooldusteenus, mis muuhulgas võimaldab:

— taotleda ja menetleda toetusi vastavalt EL struktuuritoetuste rakendamisperioodi 2021-2027 nõuetele,

— kasutada registrit ka muudest allikatest antavate toetuste (mitte EL struktuurivahendid) taotlemiseks ja menetlemiseks,

— kasutada registrit menetluskeskkonnana, mis aitab lihtsustada nii toetuse taotlejate kui ka toetuste rakendamisega seotud asutuste töökorraldust ja aitab kaasa nende poolt püstitatud eesmärkide saavutamisele.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 5 000 000.00 EUR
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72262000 Tarkvara arendusteenused
72267000 Tarkvara hooldus- ja parandusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Hanke eesmärgiks on sõlmida raamleping Struktuuritoetuste registri (SFOS) arendus- ja hooldusteenuse tellimiseks lähtuvalt tellija vajadusest.

Tellitavate tööde eesmärgiks on tagada Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendite haldamiseks loodud registri jätkuarendus- ja hooldusteenus, mis muuhulgas võimaldab:

— taotleda ja menetleda toetusi vastavalt EL struktuuritoetuste rakendamisperioodi 2021-2027 nõuetele,

— kasutada registrit ka muudest allikatest antavate toetuste (mitte EL struktuurivahendid) taotlemiseks ja menetlemiseks,

— kasutada registrit menetluskeskkonnana, mis aitab lihtsustada nii toetuse taotlejate kui ka toetuste rakendamisega seotud asutuste töökorraldust ja aitab kaasa nende poolt püstitatud eesmärkide saavutamisele.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Näidisülesande lahendus / Osakaal: 35.0
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Kasutatavad metoodilised ja organisatoorsed meetmed / Osakaal: 10.0
Hind - Osakaal: 55.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
Maksumus käibemaksuta: 5 000 000.00 EUR
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 48
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide:

Võidakse rahastada erinevatest projektidest.

II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Konkurentsipõhine läbirääkimistega menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
Raamleping ühe pakkujaga
IV.1.5)Teave läbirääkimiste kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 14/04/2020
Kohalik aeg: 09:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 4 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.3)Lisateave:
VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
13/03/2020