Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 128973-2020

17/03/2020    S54

Magyarország-Budapest: Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások

2020/S 054-128973

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
E-mail: erdei.gabor@kkbk.hu
Telefon: +36 204512014
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delivaroskapu.org/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

BDVFP Infra tervező

Hivatkozási szám: EKR001149072019
II.1.2)Fő CPV-kód
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tervezői művezetésre és kapcs. tan.adásra irányuló megbízással vegyes Tervezési keretmegállapodás az „Infrastruktúra hálózat előkészítői infratervezői feladatok ellátása” tárgyában a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program – jelenlegi projekt nevén Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Program (benne a Ferencvárosi Szabadidős és Sportpark és a részeként megépülő Atlétikai Központ) elemeivel kapcsolatban. A közb. elj. alapján a Kbt. 105. § (1) bek. a) és c) pontjai szerinti vegyes keretmegállapodás (Tervezési Keretmegállapodás= TK) megkötésére kerül sor. Erre tekintettel az AK a Nyertes AT által ajánlata keretében benyújtott árazott Költségvetésben foglalt ajánlati árak alapján a közvetlen megrendelés jogával vagy az Árazott költségvetésen kívüli tételek megrendelése esetén konzultációs felhívással élhet. A TK Keretösszege nettó 2 961 110 000 Ft, melynek részei közötti AK általi átcsoportosítás lehetséges és melynek kimerítésére nem vállal kötelezettséget az AK.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 961 110 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71330000 Különféle mérnöki szolgáltatások
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
71410000 Várostervezési szolgáltatások
90712000 Környezeti tervezés
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A jelen közb. elj. tárgya a Budapest Déli Városkapu Fejlesztési Programrészét képező beruházások megvalósítása érdekében a dél-pesti és észak-csepeli területen megtartásra kerülő épületek, építmények feltárásához, kiszolgálásához és üzemeltetéséhez szükséges műszaki infrastruktúra-hálózat (közlekedés,kötött pályás közlekedés (HÉV, vasút, villamos), közút és kötött pályás közlekedés keresztezés műtárgyai,közmű és közműkiváltás, smart infrastruktúra, partvédelem/árvízvédelem, stb.) megvalósítása érdekében szükséges tervezési és tervezői művezetői feladatok ellátása, ezekkel kapcsolatos intézkedések biztosítása, szakmai támogatása (együttesen: Beruházás/Szolgáltatások). A Nyertes AT a Szolgáltatásokat az alábbi feladatok ellátásával köteles

Nyújtani: 1. Laza beépítésű belterületi Projektelemek kapcsán a Műszaki Leírásban szereplő tervezési, tervezői művezetési feladatok ellátása (Becsült telj. mennyiség: 134 ha), 2. Sűrű, intenzív beépítésű belterületi Projektelemek kapcsán tervezési, tervezői művezetési Feladatok ellátása (Becsült teljes mennyiség: 92 ha), 3. A Laza beépítésű belterületi Projektelemek és a sűrű, intenzív beépítésű belterületi Projektelemek vonatkozásában szükséges az AD III. kötetben (ML-ban) megadott vonalas és egyéb műszaki létesítmények(Közlekedési építmények (közút),, Közlekedési építmények (kötöttpályás közlekedési elemek, Közművek, elektromos közműhálózat, Árvízvédelemi és vonalas vízi létesítmények és azokkal összefüggésben létesítendő egyéb árvízvédelmi mérnöki létesítmények) területarányosan számított díjazással elszámolásra kerülő tervezési feladatok ellátása: 4. Egységáras elszámolású feladatok: közúti híd és vagy különleges egy- vagy többnyílású kötöttpályás közlekedési híd [előirányzott mennyiség (e.m.) 1 db], gyalogos és kerékpáros híd [e.m. 1 db]építése Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág felett; közúti híd és vagy különleges egy- vagy többnyílású kötöttpályás közlekedési híd [előirányzott mennyiség (e.m.) 4 db], gyalogos és kerékpáros híd [e.m. 2 db] építése keskeny csatorna felett; helyi közúti villamos vasút építésének megtervezése szükséges egyéb műtárgyakkal [e.m. 2,5km]; meder, rézsű és partvédelemi művek és vízi létesítmények létesítésének megtervezése [e.m. 3,8 km] 5.A Keretmegállapodás teljes időtartama alatt (előkészítés és megvalósítás során) a Beruházás teljes területét,illetve valamennyi infrastruktúra elemet érintő egyéb, időarányosan elszámolásra kerülő mérnöki feladatok ellátása. A tervezői művezetési feladatok kiterjednek a Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokban történő közreműködésre (keret 27785000,-Ft), továbbá a kivitelezési szerződés időtartama alatt az Étv. 33. § (4) bek. szerinti tervezői művezetés elvégzésére (keret 140312000,-Ft). A TK hatálya alatt Megrendelő max 14 560 000 Ft értékben rendelhet meg Írásbeli Konzultációt követő szerződéssel további egyedi feladatokat.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.1. szakember (projekt darabszámban kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.2. szakember (hónap mértékegységben kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.3. szakember (hónap mértékegységben kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.4. szakember (projekt darabszámban kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Alkalmassági követelményként előírt AF III.1.3) M.2.5. szakember (projekt darabszámban kifejezett) többlettapasztalata / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 187-455081
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Infrastr.hálózat előkészítői infratervezői fel.-ok

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/03/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_69479771
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Fax: +36 13459550
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2 961 110 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 961 110 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Geodézia, talajmechanikai fúrások, környezetvédelem, táj- és térépítészet, árvízvédelem, modellezés, távközlés tervezés, közmű adatbeszerzés, átjárhatósági követelmények vizsgálata, irányítástechnika, monitoring rendszer tervezése, kikötői építmények tervezése, vízi műtárgyak tervezése, akadálymentesség tervezés, egyes tartószerkezeti tervezési feladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 13842217-2-41

A nyertes ajánlattevőn kívüli további ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft

Székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi Út 2.

Adószám: 12308161-2-03

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
12/03/2020