Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 129095-2017

06/04/2017    S68

Magyarország-Békéscsaba: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2017/S 068-129095

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Alföldvíz Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK00844
Postai cím: Dobozi út 5.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lantos Zsolt
E-mail: lantos.zsolt@alfoldviz.hu
Telefon: +36 305728922
Fax: +36 66528850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.alfoldviz.hu
I.6)Fő tevékenység
Víz

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50500000 Szivattyúval, szeleppel, csappal, fémtartállyal és gépekkel kapcsolatos javítási és karbantartási szolgáltatások
50511000 Szivattyújavítási és -karbantartási szolgáltatások
50511100 Folyadékszivattyú-javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU332 Békés
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, Békés, Táncsics u. 33.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére.

Az egyes keretmegállapodás alapján kibocsátásra kerülő megrendelők alapján a nyertes ajánlattevő által elvégzendő felújítási, illetve javítási feladatok:

a) komplett villamos szennyvíz szivattyú felújítás:

1. állórész tekercselés;

2. forgórész új tengely beépítés;

3. kopó alkatrészek cseréje (csúszógyűrűs tömítés, szimmering, „O” gyűrű garnitúra, csapágy, kopógyűrű);

4. fogyóanyag (olaj, zsír);

5. főalkatrész csere (járókerék, járókerék ház, olajház, 15 fm kábel);

6. hibafelvételezés;

b) részleges villamos szennyvíz szivattyúfelújítás, javítás.

A villamos szennyvíz szivattyú felújítás, javítás során az a)/1-6. pontok valamely része(i) nem kerül(nek) megrendelésre;

c) szivattyú állórész felújítás.

A komplett villamos szennyvíz szivattyú állórész felújítás, javítás az a)/1. pont szerint;

d) szállítás:

Ajánlatkérő telephelye (Szervizüzem telephelye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.) és a nyertes ajánlattevő szerviz műhelye között. (A javítás minden esetben a nyertes ajánlattevő műhelyében történik, helyszíni (szivattyú beépítési helyen) javítási igény nincs. A szivattyúk átadás-átvételi helye: 5630 Békés, Táncsics u. 33.)

Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (10) bekezdés alapján előírja, hogy jelen eljárás szerinti szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés alapján biztosítandó, alábbi, alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el:

— a II.2.4 a) / 1. és 6. pont szerinti szolgáltatás;

— a II.2.4. c) pont szerinti szolgáltatás.

A felsorolt feladatokra vonatkozó, Kbt. 65. § (9) bekezdés szerinti (előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény) alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

A keretmegállapodással érintett állomány:

Flygt szivattyúk (MT és HT kivitelek) és keverők: 20 db + 20 % db.

Kontroll szivattyúk (AKC, KC, KM, K kivitelek): 15 db + 20 % db.

ABS szivattyúk és keverők: 25 db + 20 % db.

Hidrostal szivattyúk: 30 db + 20 % db.

Grundfos szivattyúk: 20 db + 20 % db.

Házi átemelő szivattyúk: 400 db + 20 % db.

Állórész tekercselés, vegyes méret 200 db + 20 % db.

A Keretmegállapodás alapján egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra, illetve ajánlatkérő – adott esetben – konzultációt kezdeményez (VI.3./25. pont). A Keretmegállapodás a megkötésétől a jelen felhívás II.2.7 pontjában előírt időtartamra (60 hónap) jön létre, illetve addig, amíg a – közvetlen, vagy írásbeli konzultációt követő – megrendelések ki nem merítik az ajánlatkérő rendelkezésére álló – nettó 300 000 000 HUF (azaz nettó háromszázmillió forint) – anyagi fedezetet.

Ütemezés:

A nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő konkrét megrendelésétől számolva – igazolt alkatrész hiányt leszámítva – 14 munkanapon belül köteles a javítást/felújítást befejezni, a következő kivétellel: a nyertes ajánlattevő a szivattyú állórész javítás/felújítás esetén (alkalmanként 1 – 15 db berendezés) a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles teljesíteni.

A teljesítendő feladatot, a teljesítés feltételeit, elvárt módját a dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, illetve szerződés tervezet tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 4. Éves karbantartási utasítás készítése / Súlyszám: 10
Költség kritérium - Név: 1.1. Flygt CP3085/252 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.2. Flygt CP3201/630 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.3. Kontroll KC 20.432 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.4. Kontroll AKC 21.430 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.5. Kontroll KC 41.430 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.6. Kontroll AKC 66.450 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.7. ABS AS 0630.186-S13/4 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.8. ABS AS 0840.118-S12/2EX ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.9. ABS AS 0840.142-S26/2EX ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.10. Hidrostal A2QE2-MM3-A01-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.11. Hidrostal COCQ- MH10D-CNYS2-GSEQ-N1B1-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.12. Hidrostal BOBQ-E1-BNBA2-GSEQ-NWA2-10 ajánlati ára / Súlyszám: 4
Költség kritérium - Név: 1.13. Hidrostal D080-SO1R-DNXB2-MSEQ1+NAB1-20 ajánlati ára / Súlyszám: 2
Költség kritérium - Név: 1.14. Hidrostal F10A-SS1+FN3Z8-MSEA+Y1B1-10 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.15. Grundfos SEV 80.80.15.4.50.D ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.16. Grundfos SLV 65.65.09.2.50B ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.17. Grundfos SVO 24BH1D501P ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.18. Flygt SR4610.420 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.19. Flygt B2052.170 ajánlati ára / Súlyszám: 3
Költség kritérium - Név: 1.20. ABS RW 13-6 EC ajánlati ára / Súlyszám: 3
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2. 5 pont folytatása:

2.Rezsióradíj (nettó Ft/óra/fő) súlyszám: 20.

3.Szállítási díj (nettó Ft/alkalom) súlyszám: 10.

A felhívás II.2.5 pontjában az 1.1-1.20 árak alatt a következők értendőek: 1 db nevezett berendezésen, egyszeri, műszaki leírásban részletezett tevékenység elvégzésének ellenértéke – nettó Ft/db.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 193-347719
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő villamos szennyvízszivattyúk és keverők részben és egészben történő felújításának és javításának elvégzésére

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/03/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: ELEKTRO-GENERÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társág
Postai cím: Balmazújvárosi út 10.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti valamennyi adat:

— Nyertes ajánlattevő adószáma: 12807969-2-09,

— Ajánlattevők:

Ajánlattevő neve: ELEKTRO-GENERÁL Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társág.

Ajánlattevő címe: 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Adószám: 12807969-2-09.

Ajánlattevő neve: Groundfos South East Europe Kft. és Hungaro Hydro Plus Kft.

Ajánlattevő címe: Groundfos South East Europe Kft. 2045 Törökbálint, Tópark u. 8.

Adószám: 10764211-2-44.

Ajánlattevő neve: Hírös Mester Kft.

Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét,Ceglédi út 62.

Adószám: 11877873-2-03.

Ajánlattevő neve: E-Sz Konzorcium.

Ajánlattevő címe: 6640 Csongrád, Fő utca 61.

Közös ajánlattevő neve: ECODAN Környezetépítő Kft.

Közös ajánlattevő címe: 6640 Csongrád, Öregvár utca 25.

Adószám:13007564-2-06.

Közös ajánlattevő neve: SZER-VÍZ-TECH Kft.

Közös ajánlattevő címe: 9028 Győr, Szent Imre út 117. J. ép.

Adószám: 14306237-2-08.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/04/2017