Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 129155-2023

03/03/2023    S45

Suomi-Helsinki: Mainonta- ja markkinointipalvelut

2023/S 045-129155

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Luonnonvarakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0244629-2
Postiosoite: PL 2 (Latokartanonkaari 9)
Postitoimipaikka: HELSINKI
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintatuki@luke.fi
Puhelin: +358 295326000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.luke.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Luonnonvarakeskus - Luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Tilastotiedonkeruupalveluiden hankinta

Viitenumero: 1692/02 10 01 00 06 01/2022
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79340000 Mainonta- ja markkinointipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Ajalla 1.1.2023 - 30.6.2024 verkkokyselynä ja puhelinhaastatteluin toteutettava Maatalouden rakennetutkimus 2023 tilastokyselyn tiedonkeruun.

Optiona tarvittavat tilastohaastattelupalvelut ajalle 1.1.2023 – 30.6.2026 eräisiin tilastotiedonkeruisiin: vuosittaiset sato- ja puutarhatilastokyselyt, siipikarjakysely, metsästystilastokysely sekä joka toinen vuosi toteutettava vapaa-ajan kalastuskysely. Palveluntarjoajan tehtävänä on haastatella puhelimitse ne vastaajat, jotka eivät ole verkkokyselyyn vastanneet.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 482 110.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79413000 Markkinointijohdon konsulttipalvelut
79310000 Markkinatutkimuspalvelut
79342000 Markkinointi
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
79341400 Mainoskampanjapalvelut
79430000 Kriisinhallintapalvelut
79800000 Painatus ja siihen liittyvät palvelut
79950000 Näyttelyjen, messujen ja kongressien järjestelypalvelut
92100000 Elokuva- ja videopalvelut
79632000 Henkilöstökoulutus
39294100 Viestintä- ja mainostuotteet
48500000 Viestintä- ja multimediaohjelmatuotteet
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
73110000 Tutkimuspalvelut
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Pyydämme tarjoustanne viestintä- ja markkinointipalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Tämä tarjouspyyntö perustuu Hansel Oy:n Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) dynaamiseen hankintajärjestelmään (jäljempänä ”DPS”).

DPS:n sisäinen kilpailutus on tehty luokassa 2 Erillispalvelut: Viestinnän ja markkinoinnin kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimukset.

Asiakas valitsee dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisen kilpailutuksen perusteella toimittajan ja tekee voittaneen tarjoajan kanssa hankintasopimuksen. Hankintasopimusmalli on tarjouspyynnön liitteenä.

Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä "DPS:n kohde ja ehdot" sekä liitteessä "Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus".

Hankinnan laajuus on kuvattu liitteessä "Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus".

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laadulliset vertailuperusteet / Painotus: 50
Hinta - Painotus: 50
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Luonnonvarakeskuksella on mahdollisuus jatkaa sopimusta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiovuodella.

Luonnonvarakeskus varaa oikeuden tilastohaastattelutöiden lisähankinnalle.

Lisähankintaan kuuluvat optiot koskevat liitteessä "Asiakkaan hankinnan kohteen kuvaus" kuvattuja vuosittaisia sato- ja puutarhatilastokyselyjä, siipikarjakyselyä, metsästyskyselyä sekä joka toinen vuosi toteutettavaa vapaa-ajan kalastuskyselyä. Näihin töihin ei liity verkkokyselyn rakentamista vastaajille.

Osa optiona toteutettavista tilastohaastattelutöistä ajoittuu hankintasopimuksen voimassaoloajalle ja osa kahdelle optiovuodelle siten, että optiokausi päättyy 30.6.2026.

Asiakas ilmoittaa toimittajalle lisähankintaoptioiden käytöstä kolme (3) kuukautta ennen kyseisen haastattelutyön alkua.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2020/S 197-476104
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1692/02 10 01 00 06 01/2022
Nimi:

Luonnonvarakeskus - Luokka 2 - Viestintä- ja markkinointipalvelut 2020-2026 (DPS) - Tilastotiedonkeruupalveluiden hankinta

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
14/02/2023
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Taloustutkimus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI01147119
Postiosoite: Lemuntie 9
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00510
Maa: Suomi
Internetosoite: https://www.taloustutkimus.fi/
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 482 110.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 482 110.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Sörnäistenkatu 1
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00580
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/02/2023