Palvelut - 129353-2019

20/03/2019    S56    Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 056-129353

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kansallisgalleria
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0800570-3
Postiosoite: Kaivokatu 2-4 C
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@fng.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.kansallisgalleria.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: julkisoikeudellinen säätiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tietopyyntö: Kansallisgallerian HR-järjestelmä ja palkkahallinnon palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kansallisgallerian HR- järjestelmäratkaisu ja hankintayksikölle tuotettava palkkahallinnon palvelu.

Ennakkoilmoittamisen tarkoituksena on myös käynnistää tekninen vuoropuhelu, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan kilpailutusta. Tulevaa hankintamenettelyä varten hankintayksikkö on laatinut hankinta-asiakirjaluonnokset, jotka ovat saatavissa osoitteesta kirjaamo@fng.fi. Hankintayksikkö pyytää vastaamaan hankinta-asiakirjoista esitettyihin kysymyksiin 4.4.2019 klo 16:00 mennessä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79211110
48400000
72000000
48450000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Kansallisgallerian HR-järjestelmäratkaisu ja hankintayksikölle tuotettava palkkahallinnon palvelu.

Hankittavan HR-järjestelmäratkaisun tulee olla hankintayksikön tarpeisiin käyttövalmis palveluna toimitettava HR-järjestelmä. HR-järjestelmän hankinnassa tavoitteena on hankkia Kansallisgallerian henkilöstöhallintoa hyvin tukeva ja palveleva järjestelmäkokonaisuus, jonka avulla voidaan erityisesti kehittää ja joustavoittaa henkilöstöhallinnon prosesseja, sujuvoittaa ja tehostaa esimiestyöskentelyä sekä parantaa mittaamista ja raportointia.

Palkkahallinnon hankinnassa tavoitteena on hankkia ulkoistetun palkkahallinnon palvelut, jonka avulla varmistetaan luotettava, toimintavarma, oikea aikainen ja ammattitaitoinen palkkahallintoprosessi. Palkkahallinnon tulevalta kumppanilta odotetaan palkkahallintoprosessien sparraamista ja kehittävää otetta.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/09/2019
päättymispäivä: 31/08/2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
23/04/2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. asiakirjat.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
23/04/2019

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:

Ennakkoilmoittamisen tarkoituksena on myös käynnistää tekninen vuoropuhelu, jonka avulla kartoitetaan markkinoita ja valmistellaan kilpailutusta. Tulevaa hankintamenettelyä varten hankintayksikkö on laatinut seuraavat hankinta-asiakirjaluonnokset:

— HR-järjestelmälle asetetut toiminnalliset vaatimukset (luonnos),

— Palkkahallinnon palvelujen palvelukuvaus (luonnos).

Asiakirjat ovat saatavissa osoitteesta kirjaamo@fng.fi (viitteeksi "HR-järjestelmän markkinakartoitus").

Hankintayksikkö pyytää vastaamaan asiakirjoissa esitettyihin kysymyksiin 4.4.209 klo 16:00 mennessä.

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/03/2019