W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 129354-2021

15/03/2021    S51

Chorwacja-Slatina: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 051-129354

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 005-007957)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komrad d.o.o. Slatina
Krajowy numer identyfikacyjny: 96537643037
Adres pocztowy: Braće Radića 2
Miejscowość: Slatina
Kod NUTS: HR022 Virovitičko-podravska županija
Kod pocztowy: 33520
Państwo: Chorwacja
Osoba do kontaktów: Jasna Bočkaj
E-mail: jasna@komrad.hr
Tel.: +385 33551252
Faks: +385 33551941
Adresy internetowe:
Główny adres: www.komrad.hr
Adres profilu nabywcy: www.komrad.hr

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Slatina

Numer referencyjny: EVV-1/2021
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Rekonstrukcija i sanacija na vodoopskrbi i odvodnji te priprema za priključke na sustav vodoopskrbe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/03/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 005-007957

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Rok za dostavu ponuda
Zamiast:
Data: 11/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Datum javnog otvaranja ponuda
Zamiast:
Data: 11/03/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 22/03/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: