Paslaugos - 129464-2018

24/03/2018    S59

Belgija-Brussels: Gaisro gesinimo paslaugos Europos Sąjungos Tarybos pastatuose Briuselyje

2018/S 059-129464

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2018/S 049-106993)

Teisinis pagrindas:

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Taryba, General Secretariat
Adresas: Rue de la Loi 175
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1048
Šalis: Belgija
El. paštas: tendering@consilium.europa.eu
Telefonas: +32 22818062
Faksas: +32 22800262

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Gaisro gesinimo paslaugos Europos Sąjungos Tarybos pastatuose Briuselyje

Nuorodos numeris: UCA 18/016
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
75250000 Ugniagesių ir gelbėjimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šios sutarties tikslas – teikti gaisro gesinimo paslaugas Europos Sąjungos Tarybos Briuselyje užimamiems biurų pastatams, įskaitant: 1-osios ir 2-osios reagavimo komandos parengimą, evakuacijos pagalbą svarbių įvykių metu ir priešgaisrinių įrenginių techninės priežiūros operatorių paslaugas.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/03/2018
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 049-106993

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: III.2.1)
Keistino teksto vieta: Informacija apie tam tikrą profesiją
Yra:

Konkurso dalyvis turi turėti teisę verstis profesine veikla pagal 10.4.1990 Belgijos įstatymą, reglamentuojantį privačią ir ypatingą apsaugą, kad galėtų vykdyti įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4 ir 5 punktuose nurodytas veiklas.

Galimybės teikti saugos ir apsaugos profesijų paslaugas Belgijoje yra reglamentuojamos 10.4.1990 įstatymu dėl saugos darbuotojų paslaugas teikiančių bendrovių, saugos bendrovių ir vidaus saugos darbuotojų paslaugų (žinomas kaip „Tobback“ įstatymas), 29.5.1990 skelbtu „Moniteur Belge“ (įgyvendintas paskelbiant karališkuosius dekretus ir keletą kartų pakeistas).

Šis įstatymas reikalauja, be kita ko, licencijos verstis šia profesine veikla, kurią išduoda Belgijos Vidaus reikalų ministerija.

Teikdami paraiškos dokumentus kandidatai privalo pateikti įrodymą, kad turi šią licenciją.

Turi būti:

Konkurso dalyvis turi turėti teisę verstis profesine veikla pagal 2.10.2017 saugos įstatymą, reglamentuojantį privačią ir ypatingą apsaugą, kad galėtų vykdyti įstatymo 2 straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 13 punktuose nurodytas veiklas.

Galimybės teikti saugos ir apsaugos profesijų paslaugas Belgijoje yra reglamentuojamos minėtu įstatymu, paskelbtu „Moniteur Belge“ 31.10.2017.

Šis įstatymas reikalauja, be kita ko, licencijos verstis šia profesine veikla, kurią išduoda Belgijos Vidaus reikalų ministerija.

Taikant šio įstatymo 271 straipsnį, licencijos, išduotos pagal „Tobback“ įstatymą (10.4.1990), galioja iki jų galiojimo datos pabaigos.

Teikdami paraiškos dokumentus kandidatai privalo pateikti įrodymą, kad turi šią licenciją.

VII.2)Kita papildoma informacija: