Storitve - 129464-2018

24/03/2018    S59

Belgija-Brussels: Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

2018/S 059-129464

Popravek

Obvestilo o spremembah ali dodatnih informacijah

Storitve

(Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije, 2018/S 049-106993)

Pravna podlaga:

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Svet Evropske unije, General Secretariat
Poštni naslov: Rue de la Loi 175
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1048
Država: Belgija
E-naslov: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Telefaks: +32 22800262
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje storitev protipožarne zaščite v stavbah Sveta Evropske unije v Bruslju

Referenčna številka dokumenta: UCA 18/016
II.1.2)Glavna koda CPV
75250000 Storitve gasilskih in reševalnih služb
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen tega naročila je zagotavljanje storitev protipožarne zaščite za poslovne stavbe, ki jih zaseda Svet Evropske unije v Bruslju, kar vključuje predvsem: vzpostavitev ekip za primarno in sekundarno posredovanje, pomočnikov za evakuacijo v primeru večjih incidentov in operaterjev za tehnično upravljanje gasilske opreme.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
20/03/2018
VI.6)Referenca izvirnega obvestila
Številka obvestila v UL: 2018/S 049-106993

Oddelek VII: Spremembe

VII.1)Informacije, ki jih je treba popraviti ali dodati
VII.1.2)Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: III.2.1)
Mesto besedila, ki ga je treba popraviti: Informacije o določeni stroki
Besedilo:

Ponudnik mora imeti dovoljenje za opravljanje poklica v skladu z belgijskim zakonom z dne 10.4.1990, ki ureja zasebno in posebno varnost, da bi lahko opravljal dejavnosti, navedene v točkah 1, 2, 4 in 5 člena 1§1 tega zakona.

Pogoje za pridobitev dovoljenja za poklic varovanja in njegovo izvajanje v Belgiji ureja zakon z dne 10.4.1990 o podjetjih za varovanje, varnostnih podjetjih in notranjih varnostnih službah (znan kot „Tobbackov zakon“), objavljen v belgijskem uradnem listu („Moniteur belge“) dne 29.5.1990 (uveden z vrsto kraljevih odlokov in večkrat spremenjen).

Ta zakon zahteva predvsem odobritev belgijskega ministrstva za notranje zadeve za pridobitev dovoljenja za ta poklic.

Ob oddaji prijavne dokumentacije morajo kandidati predložiti tudi dokazilo o tem dovoljenju.

Se glasi:

Ponudnik mora imeti dovoljenje za opravljanje poklica v skladu z belgijskim zakonom z dne 2.10.2017, ki ureja zasebno in posebno varnost, da bi lahko opravljal dejavnosti, navedene v točkah 1, 2, 4, 5 in 13 člena 2 tega zakona.

Pogoje za pridobitev dovoljenja za poklic varovanja in njegovo izvajanje v Belgiji ureja zgoraj navedeni zakon, objavljen v belgijskem uradnem listu („Moniteur belge“) dne 31.10.2017.

Ta zakon zahteva predvsem dovoljenje belgijskega ministrstva za notranje zadeve za opravljanje tega poklica.

V skladu s členom 271 istega zakona ostanejo dovoljenja, izdana pod Tobbackovim zakonom (z dne 10.4.1990), veljavna do datuma njihovega izteka.

Ob oddaji prijavne dokumentacije morajo kandidati predložiti tudi dokazilo o tem dovoljenju.

VII.2)Druge dodatne informacije: