Servizzi - 129474-2018

24/03/2018    S59

il-Belġju-Brussell: AO 06A0010/2018/M004 — Kuntratt dirett għall-provvista ta' servizzi ta' postijiet fejn tingħata għajnuna

2018/S 059-129474

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Direttiva 2014/24/UE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Rue Wiertz 60
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Direction des infrastructures — contrats et marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3320
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn indirizz ieħor:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Belt: Bruxelles
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Services des contrats et marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3320
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu fl-indirizz li ġej:
Isem uffiċjali: Il-Parlament Ewropew
Indirizz postali: Service du courrier officiel, Rue Wiertz 60
Belt: Bruxelles
Kodiċi postali: 1047
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Services des contrats et marchés
Posta elettronika: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3320
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

AO 06A0010/2018/M004 — Kuntratt dirett għall-provvista ta' servizzi ta' postijiet fejn tingħata għajnuna

Numru ta' referenza: 06A0010/2018/M004
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
79512000 Ċentru tas-sejħiet telefoniċi
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Provvisti ta' servizzi li l-għan tagħhom huwa l-ġestjoni tal-ta' postijiet fejn tingħata għajnuna tal-binjiet okkupati mill-Parlament Ewropew fi Brussell, fil-Lussemburgu u fi Strasburgu.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 3 381 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
71315200 Servizzi ta' konsulenza dwar il-bini
71315210 Servizzi ta' konsulenza dwar servizzi għall-bini
71326000 Servizzi awżiljarji tal-bini
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Brussell, il-Lussemburgu, Strasburgu.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Provvisti ta' servizzi li l-għan tagħhom huwa l-ġestjoni tal-ta' postijiet fejn tingħata għajnuna tal-binjiet okkupati mill-Parlament Ewropew fi Brussell, fil-Lussemburgu u fi Strasburgu.

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Prezz
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 3 381 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 48
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: le
II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Jistgħu jieħdu sehem indaqs f'din is-sejħa għall-offerti l-persuni naturali kollha, l-entitajiet legali u l-korpi pubbliċi tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-persuni naturali kollha, l-entitajiet legali u l-korpi pubbliċi ta' pajjiżi li mhumiex membri li daħlu fi ftehim speċjali mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-ksib pubbliku billi jkollhom aċċess għall-kuntratt f'din is-sejħa għall-offerti, skont il-kundizzjonijiet li hemm f'dan il-ftehim.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 07/05/2018
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Franċiż, Ingliż, Bulgaru, Daniż, Ġermaniż, Grieg, Eston, Finlandiż, Irlandiż, Kroat, Ungeriż, Taljan, Latvjan, Litwan, Malti, Olandiż, Pollakk, Portugiż, Rumen, Slovakk, Sloven, Spanjol, Svediż, Ċek
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 15/05/2018
Ħin lokali: 10:00
Post:

Rue Montoyer 70 Bruxelles, il-Belġju.

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Fuq riskju li jiġu mċaħħda mill-aċċess għall-ftuħ tal-offerti, dawk li jitfgħu l-offerti li jixtiequ jattendu għandhom jikkonfermaw dan permezz ta' Email (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) mhux aktar tard minn jumejn (2) tax-xogħol qabel il-jum tal-ftuħ tal-offerti, u jillimitaw ir-rappreżentanza tagħhom għal persuna waħda (1).

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: iva
Żmien stmat biex jiġu ppubblikati aktar avviżi:

2022.

VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Il-Parlament Ewropew se jorganizza laqgħa ta' informazzjoni (mhux obbligatorja) fit-12.4.2018 fl-10:00.

Il-post tal-laqgħa se jkun fid-daħla taċ-ċentru tal-akkreditazzjoni tal-Bini Altiero Spinelli fi Brussell.

Jistgħu jattendu mhux aktar minn żewġ (2) rappreżentanti għal kull kumpanija. F'kull każ, operaturi ekonomiċi li jixtiequ jattendu għandhom jibagħtu Email (INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu) jumejn (2) tax-xogħol qabel iż-żjara, bl-isem tal-kumpanija u l-isem, il-pożizzjoni, in-numru tal-karta tal-identità u d-data tat-twelid ta' dawk li se jattendu.

Se tirċievi konferma tar-reġistrazzjoni tiegħek permezz ta' Email.

Il-Parlament Ewropew se jistabbilixxi l-minuti fit-tmiem tal-laqgħa ta' informazzjoni, li se jiġu ppubblikati fuq is-sit tal-internet. L-ispejjeż tal-ivvjaġġjar marbuta mal-laqgħa ta' informazzjoni jridu jitħallsu mill-operatur ekonomiku u mhumiex se jintraddu lura mill-Parlament Ewropew.

Il-parteċipazzjoni fil-laqgħa ta' informazzjoni mhux obbligatorja.

Waqt il-laqgħa ta' informazzjoni, l-operaturi ekonomiċi se jkollhom l-opportunità li jistaqsu mistoqsijiet li huma jqisu rilevanti u siewja biex iħejju l-offerta. Il-lingwa waqt iż-żjara se tkun il-Franċiż.

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
Isem uffiċjali: L-Ombudsman Ewropew
Belt: Strasbourg
Kodiċi postali: 67000
Pajjiż: Franza
Indirizz tal-Internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: cfi.registry@curia.europa.eu
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
19/03/2018