Lieferungen - 129662-2023

03/03/2023    S45

Polen-Bełchatów: Mehrphasenmotoren

2023/S 045-129662

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 252-734407)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postanschrift: ul. Węglowa 5
Ort: Bełchatów
NUTS-Code: PL713 Piotrkowski
Postleitzahl: 97-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Grygiel
E-Mail: dorota.grygiel@gkpge.pl
Telefon: +48 757734242
Fax: +48 757734212
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://pgegiek.pl/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup silników elektrycznych do wentylatorów powietrza i spalin bloku nr 7 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

Referenznummer der Bekanntmachung: PPOST/GEK/CSS/IZE-ELT/08620/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31132000 Mehrphasenmotoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa silników elektrycznych do wentylatorów powietrza i spalin bloku nr 7 dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów tj.:

1. SILNIK 1000V8 9870KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKEF1040-8V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376073, lub równoważny;

2. SILNIK 710WF6 3400KW 10000V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKKAS7132-6WF produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376074, lub równoważny;

3. SILNIK 560V4 1592KW 5500V IMB3 - silnik elektryczny 3-fazowy klatkowy typu DKRAF5621-4V produkcji VEM Motors GmbH, odpowiednik silnika o numerze fabrycznym 2376075, lub równoważny.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/02/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 252-734407

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Anstatt:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Dla Części 1

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 3500 kW ze sposobem chłodzenia IC81W, łożyskami ślizgowymi, zasilanego napięciem minimum 5000 V;

Dla Części 2

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 1000 kW ze sposobem chłodzenia IC81W zasilanego napięciem 10000 V;

Dla Części 3

wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 1000 kW zasilanego napięciem minimum 5000 V.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, mocy w kW, sposobu chłodzenia, napięcia w V oraz podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowić będzie załącznik do wezwania, o którym mowa w pkt 12.6. SWZ.

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w Postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:

Dla Części 1

wykonali w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 3500 kW ze sposobem chłodzenia IC81W, łożyskami ślizgowymi, zasilanego napięciem minimum 5000 V;

Dla Części 2

wykonali w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 1000 kW ze sposobem chłodzenia IC81W zasilanego napięciem 10000 V;

Dla Części 3

wykonali w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówienie polegające na dostawie co najmniej jednego silnika o mocy minimum 1000 kW zasilanego napięciem minimum 5000 V.

2. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w punkcie 1 powyżej, Wykonawca złoży na wezwanie Zamawiającego wykaz zamówień wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania, mocy w kW, sposobu chłodzenia, napięcia w V oraz podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te zamówienia zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowić będzie załącznik do wezwania, o którym mowa w pkt 12.6. SWZ.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Los-Nr.: 1,2,3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 12:00
muss es heißen:
Tag: 05/04/2023
Ortszeit: 12:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Los-Nr.: 1,2,3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:
Tag: 03/06/2023
muss es heißen:
Tag: 03/07/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Los-Nr.: 1,2,3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 14:00
muss es heißen:
Tag: 05/04/2023
Ortszeit: 14:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: